Rønne Havn A/S søger en kommunikations- og marketingansvarlig

Rønne Havn A/S er inde i en rigtig god udvikling både økonomisk og forretningsmæssigt.

I de seneste år har havnen iværksat en række initiativer, der har effektiviseret og professionaliseret havnen og dermed sikret, at Rønne Havn kan levere de ydelser og services, som den maritime branche kræver og forventer af en moderne industrihavn. Det sker samtidig med, at havnen som forsyningshavn for Bornholm skal servicere og tjene det bornholmske samfund og derigennem være med til at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele øen.

Selskabet har de seneste år arbejdet med langsigtede målsætninger, og det er lykkedes at have et konstant sigte på hele tiden at blive dygtigere. Det forøgede fokus på at positionere Rønne Havn i de udpegede markeder, som strategien "Klar Kurs 2025" angiver, udvikles planmæssigt, og det er ledelsens forventning, at det inden for en overskuelig fremtid vil lykkes at udvikle disse markeder markant.

Vil du medvirke til at udvikle havnens kommunikationsstrategi og gennemføre aktiviteter, som synliggør havnens vækst- og servicepotentialer, og som tiltrækker relevante virksomheder/kunder?

Stillingen repræsenterer – for den rette person – en attraktiv kombination af kommunikationsopgaver på både strategisk og operationelt niveau.

Her kan du læse mere om stillingen og vilkår og ansøgningsprocedure

Du kan også læse mere om stillingen på www.mercuriurval.dk