• Rønne Havn - en af Danmarks største krydstogtshaven

Azamara Journey ved krydstogtskajen i Rønne Havn

Stor interesse for Rønne Havn på international krydstogtmesse i Miami

 

Rønne Havn, Destination Bornholm og PMS-shipping har netop afsluttet deltagelsen på verdens største krydstogtmesse i Miami, Florida. På messen ”Cruise Shipping Miami 2015” var alle verdens førende udbydere og specialister inden for krydstogtbranchen samlet. Messen var – set med Bornholms øjne – en oplagt mulighed for at øge antallet af krydstogt-besøgende.
 
Bornholm og Rønne Havns geografiske placering er ganske attraktiv i forhold til de mange og stadigt større krydstogtskibe, der besejler Østersøen og landene omkring. Antallet af krydstogtgæster er stadigt stigende og udgør derfor et marked i vækst, hvilket vil være til gavn for både havnen og dens serviceudbydere samt de virksomheder, der skal betjene turisterne. Disse virksomheder tæller ud over butikker og restauranter også transportvirksomheder og leverandører af kulturoplevelser med mere.
 
Den internationale messe i Miami var derfor en oplagt mulighed for at promovere Bornholm og de fantastiske muligheder, som øen tilbyder, når skibene alligevel er på vej ind i eller ud af Østersøen.
 
”Rønne Havns overordnede mål er, at indtjeningsevnen skal løftes til et niveau på højde med de bedste i den danske havnebranche, således at havnen vil kunne gennemføre de omfattende infrastruktur-investeringer, der er nødvendige for at servicere Bornholm på forsvarlig vis og for at kunne udnytte de muligheder, som Bornholms geografiske placering giver. Derfor skal vi naturligvis være helt fremme og vise flaget, og hvad vi kan på krydstogtområdet, hvor der er vækstmuligheder,” fortæller direktør Thomas Bendtsen.
 
”Målet var helt overordnet at gøre opmærksom på Bornholm på det store internationale marked for krydstogter. De mange aktører og de gode muligheder for at netværke på messen har helt afgjort bragt os tættere på nogle spændende samarbejdspartnere og rederier. Jeg er sikker på, at det, at vi kontuertligt er til stede på markedet, vil bære frugt, og at vi dermed vil få en optimal markedsandel i fremtiden. Samtidig forsøger vi at forbedre og optimere de nuværende anløb gennem den dialog, vi har med rederierne,” fortæller Niels Lundberg, der er chef for krydstogtforretningen i Rønne Havn.
 
Rønne Havn deltog på en fælles dansk/svensk messestand under overskrifterne ”Cruise Network Copenhagen” og ”Cruise Sweden”. Fra Bornholm deltog også Destination Bornholm og Plum, Møller & Skovgaard Skibsmægler.
 
”Messen i Miami vidnede på alle måder om et marked i vækst og med et kæmpe potentiale. Det er en udvikling, som vi skal være en del af. Som forsyningshavn og indgangsport har vi et stort ansvar for at udvikle nye forretningsområder, som skal spille en aktiv rolle i bestræbelserne for at skabe vækst på Bornholm. Det ansvar tager vi alvorligt, og messen i Miami viste endnu engang, at nøgleordet til succes er en tidssvarende infrastruktur, der kan håndtere de større og større krydstogtsskibe. Årets messe var kun endnu en aktivitet, der skal synliggøre Rønne Havn og Bornholm på den internationale scene,” slutter en tilfreds direktør Thomas Bendtsen.  
 
 
******************
 
For yderligere information kontakt: 
COO Niels Lundberg, mobil 51 36 37 42