Offentligt møde om udvidelsen på Rønne Havn

Rønne Havn A/S og Bornholms Regionskommune inviterer til offentligt møde om udvidelse af Rønne Havn.

Den 31. januar 2017 kl. 19-21 er der offentligt møde, hvor alle interesserede kan høre om planforslaget for udvidelse af Rønne Havn.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. december 2016 at sende planforslag for havneudvidelsen i offentlig høring til og med den 19. februar 2017.
Planforslaget er lavet på foranledning af Rønne Havn A/S, der ønsker at gennemføre en havneudvidelse i flere etaper frem mod 2050.
Planen og miljøvurderingerne kan findes på Bornholms Regionskommunes hjemmeside under punktet:
In…

Masterplan 2050

Fremtidssikring af Rønne Havn skal ske ved effektivisering og professionalisering, udvikling af nye markedsområder og investeringer i en fremtidssikret infrastruktur.

Rønne Havn A/S er meget bevidst om havnens centrale rolle og betydning for erhvervslivet på Bornholm, og ikke mindst vigtigheden af løbende at kunne stille en tidssvarende og hensigtsmæssig infrastruktur til rådighed for det bornholmske samfund. Selskabet er således meget bevidst om sin rolle som en vigtig forudsætningsskaber for udviklingen på Bornholm.

Du kan via dette link finde hele masterplanen.

Forsat stabil udvikling i Rønne Havn A/S.

 

Rønne Havn A/S fortsætter de sidste års fremgang og har efter årets første 9 måneder opnået et resultat der overgår forventningerne til året og hvor omsætningen er steget med 1,0 % i forhold til samme periode i 2015. At det er lykkes at løfte omsætningen er særdeles positivt, da et par større langvarige aftaler udløb i 2015. Samtidig er det lykkes at holde omkostninger i ro, og således løfte effektiviteten i produktionen.

Samlet set kan jeg konstatere at årets 3 første kvartaler er forløbet positivt, og at vores forventninger til resultatet for de 3 første kvartaler er mere end indfriet. …