Vindmølleindustrien mødes i Rønne

27. og 28. januar 2016 mødes en lang række repræsentanter for vindmølleindustrien i Rønne for at drøfte mulighederne og udfordringerne i og omkring Østersøen.

Den to dage lange konference ”Windforce Baltic Sea 2016” har til formål at sætte fokus på de spørgsmål, som vindmølleindustrien har i Østersøen, og på de udfordringer, som leveran-dører og producenter står med i forhold til udvikling og opbygning af vindmølleparker og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Der vil samtidig være mulighed for at udveksle erfaringer og møde aktører som f.eks. producenter, energiselskaber, serviceudbyd…

Juleoprydning i havnebassinerne

Vind og vejr og skibstrafik ind og ud af Rønne Havn flytter rundt på sandet i bunden af havnebassinerne. Derfor er det med et par års mellemrum nødvendigt med en oprydning. 

Fra medio december og frem til ultimo januar 2016 vil der i både Syd – og Vesthavnen og langs krydstogtkajen blive gennemført en oprydning af sandet i havnebassinerne.

”Med tiden fører vind og vejr en stor mængde sand ind i vores havnebassiner. Samtidig flytter specielt de store skibe rundt på sandet, og det betyder, at der med tiden ophobes for meget sand i havnebassinerne. Vi er derfor nødt til med to til tre års melle…

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn bærer frugt

Samarbejde bærer frugt

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn kaster allerede de første ordre af sig. Det sker kun får uger efter at aftalen blev indgået, når det hollandske skib Sharon anløber Rønne Havn for at tanke bunkers den kommende weekend.

KPI Bridge Oils tilstedeværelse og markedsføring af bunkers fra Rønne Havn er med til at øge den samlede markedsføring af havnen over for de rederier, der sejler i Østersøen. Det betyder at rederier, der normalt ville sejle forbi, nu bliver opmærksomme på mulighederne og derfor vælger at slå vejen forbi og tanke i Rønne.

”Vi skal markedsføre …