Rønne Havn

Vis menu

Handling og mål frem mod 2025

  • Port of Roenne A/S vil, igennem øget egenkontrol og tilpasninger af interne arbejdsforhold og processer, bidrage til forbedringer af lokale, infrastrukturelle forhold, og skal i 2025 have øget antallet af egne audits med 300% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil bidrage til en øget bevidsthed om kvalitetsmæssige infrastruktur blandt firmaets interessenter, og i den forbindelse højne bevidstheden om kvalitetssikring, så firmaets antal af UTH-registreringer øget med 25% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil igennem samarbejde med relevante parter, bidrage til en øget samfundsmæssig bevidsthed om behovet for udvikling af sikker data-infrastruktur, der skal sikre, at firmaets antal af servernedbrud reduceres med 50% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil skabe infrastrukturelle løsninger, der er i overensstemmelse med interessenters behov for innovative udviklingsforhold, og som øger firmaets kundetilfredshed fra 6,13 i 2020 til 6,4 i 2025