Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S er certificeret i følgende standarder:

En gang årligt bliver Rønne Havn A/S auditeret af DNV-GL, mhp. at tjekke om virksomheden fortsat lever op til de gældende krav. Rønne Havn A/S samarbejder med Feicon ApS vedr. løbende optimering af ledelsessystemerne.

Seneste auditering: Maj 2021

 

 • DS/ISO 9001:2015

  DS/ISO 9001:2015 er en international standard for kvalitetsledelse og anvendes til at implementere, vedligeholde og udvikle et kvalitetsledelsessystem til at styre virksomheden, og til at sikre at kvaliteten er i overensstemmelse med de specificerede krav.

 • DS/ISO 45001:2018

  DS/ISO 45001:2018 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelse med fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø i organisationen herunder fokus på at mindske risiko for arbejdsulykker, have et godt indeklima, udvise omtanke for medarbejderne og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

 • DS/ISO 14001:2015

  DS/ISO 14001:2015 er en international standard for miljøledelse og anvendes til at implementere, vedligeholde og udvikle et ledelsessystemt, der bidrager til organisationens arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål, og som skaber værdi for miljøet, organisationen selv og dets interessenter.

 • DS 49001:2011

  DS 49001:2011 er en dansk standard for samfundsmæssig ansvarlighed, der stiller krav omkring definition, implementering og vedligeholdelse af organisatoriske forhold vedrørende samfundsmæssigt ansvar, og som samtidig omfatter organisationens øvrige certificeringer. På denne baggrund udarbejdes der årligt en CSR-rapport, hvori disse forhold er nærmere beskrevet.

 • Leverandør