Rønne Havn

Vis menu

Vores fire fokusområder, mennesker, miljø, forretning og partnere, bidrager alle til den samfundsansvarlige udvikling vi efterstræber.
Hos Rønne Havn A/S er medarbejderne vores vigtigste ressource. Gennem efter- og videreuddannelse og et godt arbejdsmiljø, bestræber vi os på at realisere vores medarbejderes fulde potentiale.
Vi tager ansvar for miljøet ved at reducere vores ressourceaftryk i forhold til forbrug af energi, vand og kemikalier. Vi tilstræber at arbejde innovativt i samarbejde med kunder og partnere for at udvikle og anvende bæredygtige processer og produkter, der samtidig sikrer kvalitet og effektivitet i leverancen til vores kunder.
Vores forretning er baseret på et princip om, at indtægt og vækst går hånd i hånd med etisk ansvarlighed. Derfor følger vi anbefalingerne i FN Global Compact og har udviklet et code of conduct (adfærdskodeks), som vores samarbejdspartnere også har pligt til at overholde. Arbejdet med CSR skal fremme ansvarlig drift og udvikling.