• Rønne Havn er en erhvervshavn med en bred vifte af virksomheder

Rønne Havn er en udpræget erhvervshavn med de faciliteter, der skal til for at kunne servicere skibstrafikken, hvad enten der er tale om færger, krydstogtskibe eller skibe med gods til og fra Bornholm.

Rønne Havn betjener i dag færger fra tre forskellige destinationer, som er Ystad i Sverige, Køge på Sjælland og Sassnitz i Tyskland. Derudover er havnens kunder mindre og mellemstore transportskibe, der er karakteriseret ved mange anløb med lastning eller losning af mindre godsmængder.

Rønne Havn er desuden Danmarks næststørste krydstogthavn. Det viser, at krydstogtindustrien for alvor har fået øje på Rønne Havn og Bornholm som et spændende og attraktivt mål for krydstogts-turister. Det er et forretningsområde, som der er stor foks på, bl.a. fordi krydstogtindustrien fortsat forventes at vokse de kommende år med større skibe og flere turister.

Udover den traditionelle havnedrift besidder Rønne Havn A/S et stort og attraktivt erhvervsareal, der naturligt tiltrækker en række forskellige erhvervsvirksomheder, der er knyttet til den maritime branche og offshore-industrien. Men også en lang række andre typer virksomheder, der ikke er målrettet den maritime branche, har fundet sig tilrette på havnens arealer, hvor de dagligt lader sig inspirere af det spændende erhvervsmiljø, der er på området omkring havnen.

Rønne Havn er en erhvervsmagnet og en vækstmotor, der fortsat skal være med til at skabe vækst og udvikling i og omkring Rønne og resten af Bornholm.

Rønne Havn A/S

Rønne Havn A/S er et delvist kommunalt ejet aktieselskab, hvor Bornholms Kommune er hovedaktionær. Desuden har DI's Regionalforening på Bornholm (DI Bornholm) samt LO Bornholm aktier i selskabet.

Rønne Havns hovedaktivitet er drift af anlæg og havneinfrastruktur. Det gælder værker, kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer samt yderligere at stille kraner, pakhuse, lodsbåde og lignende til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere med mere.