Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S består af 54 ha og er i gang med at udvide med 15 flere. (69 ha) Det er en del af vores Masterplan for at fremtidssikre havnen.
Selvom der er masser af aktivitet på havnen, er det stadig muligt at finde ledigt areal som kan bruges i erhvervsøjemed. 

Gravetilladelse:

Alle virksomheder, der har behov for at grave i veje og på pladser på Rønne Havns arealer, skal søge om gravetilladelse.

For at få tilladelse til at grave skal du ansøge Rønne Havn om tilladelse til at grave. Tilladelse opnås ved at kontakte Jørn Nygaard. Der er krav om reetablering. Dokument herom kan hentes i linket i højre side.

 

 

Max Hansen
Økonomidirektør (CFO)

Kontakt angående gravetilladelse

Jørn Nygaard
Driftschef (COO)