Forsat stabil udvikling i Rønne Havn A/S.

 

Rønne Havn A/S fortsætter de sidste års fremgang og har efter årets første 9 måneder opnået et resultat der overgår forventningerne til året og hvor omsætningen er steget med 1,0 % i forhold til samme periode i 2015. At det er lykkes at løfte omsætningen er særdeles positivt, da et par større langvarige aftaler udløb i 2015. Samtidig er det lykkes at holde omkostninger i ro, og således løfte effektiviteten i produktionen.

Samlet set kan jeg konstatere at årets 3 første kvartaler er forløbet positivt, og at vores forventninger til resultatet for de 3 første kvartaler er mere end indfriet. …

Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Fortsat stabil fremgang i Rønne Havn A/S

Rønne Havn A/S fortsætter de seneste års fremgang og har realiseret en stabil vækst i godsmængderne i første halvår af 2016. Væksten i godsmængderne er fordelt over flere forretningsområder og der er således tale om en vækst i de totale godsmængder på 3,6 % i forhold til 2015. Samtidig er også antallet af biler og passager øget i første halvår.

Rønne Havn A/S kan dermed ikke genkende det billede af at de danske havne oplever vigende godsmængder som det fremgik af forskellige medier først i juli måned.

”Jeg er yderst tilfreds med at vi har løftet omsæ…

Afslag på ansøgning om midler fra EU ”Connecting Europe Facility (CEF)”

Rønne Havn A/S har nu modtaget svar på havnens ansøgning om tilskud fra EU´s infrastrukturfond ”Connecting Europe Facility” til en udbygning af havnen og desværre, har havnen ikke i denne omgang opnået at få støtte til en udbygning af havnen. 

Der var i alt 17 danske ansøgninger og kun de 6 ansøgninger opnåede tilskud i denne runde fra puljen, der i alt var på 1,1 mia. EUR. I alt var der ansøgt om tilskud på 3,2 mia. EUR, hvilket var næsten 3 gange så meget som der var i puljen. 

Vi afventer nu evalueringen på ansøgningen, således at vi kan vurdere om der eventuelt skal fremsendes en ny ansø…