Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling

Rønne Havn A/S fortsætter den positive udvikling, efter at havnen igen i 2015 leverede det bedste resultat nogensinde. Første kvartal 2016 fastholder på trods af udløb af flere langvarende forretningsaftaler forsat fremgang på den primære drift.

Det opnåede resultat efter første kvartals drift overgår de forventninger ledelsen havde ved indgangen til året. Det er mod forventning lykkedes at fastholde en næsten uændret omsætning i forhold til 2015 på trods af ledelsens forventning om en omsætningsnedgang som følge af udløbet af flere langvarende forretningsaftaler. Bestyrelsens forventninger o…

Vindmølleindustrien mødes i Rønne

27. og 28. januar 2016 mødes en lang række repræsentanter for vindmølleindustrien i Rønne for at drøfte mulighederne og udfordringerne i og omkring Østersøen.

Den to dage lange konference ”Windforce Baltic Sea 2016” har til formål at sætte fokus på de spørgsmål, som vindmølleindustrien har i Østersøen, og på de udfordringer, som leveran-dører og producenter står med i forhold til udvikling og opbygning af vindmølleparker og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Der vil samtidig være mulighed for at udveksle erfaringer og møde aktører som f.eks. producenter, energiselskaber, serviceudbyd…

Juleoprydning i havnebassinerne

Vind og vejr og skibstrafik ind og ud af Rønne Havn flytter rundt på sandet i bunden af havnebassinerne. Derfor er det med et par års mellemrum nødvendigt med en oprydning. 

Fra medio december og frem til ultimo januar 2016 vil der i både Syd – og Vesthavnen og langs krydstogtkajen blive gennemført en oprydning af sandet i havnebassinerne.

”Med tiden fører vind og vejr en stor mængde sand ind i vores havnebassiner. Samtidig flytter specielt de store skibe rundt på sandet, og det betyder, at der med tiden ophobes for meget sand i havnebassinerne. Vi er derfor nødt til med to til tre års melle…