• Porten til Østersøen og landene omkring
    Havnens gunstige placering rummer mange muligheder for at betjene skibstrafik, vindmølleindustri og andre offshore aktiviteter

Bornholmerne har i generationer levet af havet omkring øen og har i høj grad betjent søfarten og den industri, der er fulgt med.


Bornholms unikke placering midt i Østersøen betyder, at der årligt passerer titusindvis af skibe forbi øen. Skibe, der på forskellig vis har behov for en række serviceydelser. Dertil kommer, at Østersøen er udset som et af de områder, hvor der vil ske voldsom vækst i forhold til opstillingen af vindemølle-parker i årene fremover. Den udvikling skal Bornholm og Rønne Havn A/S naturligvis være en del af.

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for den fremtidige offshore-industri, er der skabt et strategisk samarbejde under navnet ”Offshore Center Bornholm”. Det strategiske samarbejde rummer i første omgang seks bornholmske virksomheder, der har det til fælles, at de på hver deres måde kan bidrage til at servicere offshore-branchen. Virksomhedernes forskellige kompetencer skaber en stærk alliance og fundamentet for et stort vækstpotentiale.

Målet er at få markedsført Bornholm som serviceudbyder af en lang række maritime serviceydelser til de mange skibe, der hver dag passerer forbi øen, men også som offshore-aktør inden for den maritime branche med særlig fokus på vindmøller og vindenergi, og derigennem at tilbyde Bornholm som servicehub til de mange planlagte vindfelter i Østersøen.

”Offshore Center Bornholm” består pt. af:

BHS Logistics

Bornholms energi og forsyning

Bornholm Airport

Sydhavnens Motorværksted

Bornholms Elektromotor

Knudsker EL

Rønne Revision

Bornfrost Rønne A/S

Rønne Havn A/S

Steenbergs Tegnestue ApS

Bofa