Kirstine van Sabben

Bestyrelse

Indtrådt i bestyrelsen i 2014

Selvstændig erhvervsdrivende

Indtrådt i bestyrelsen i 2014.
Valgperiode udløber i 2018.

Ledelseserhverv:
Ingen eksterne ledelses-erhverv.