Rønne Havn A/S sætter nye standarder for de danske havne med sine fire seneste certificeringer inden for følgende standarder: kvalitetsledelse, miljø, arbejdsmiljø og socialansvarlighed.

 

Med en strategisk beslutning om at sætte nye standarder på havneområdet har Rønne Havn A/S på kun fem måneder formået at blive certificeret indenfor hele fire områder. Det har været et koncentreret og fokuseret forløb, hvor medarbejderne i høj grad har været involveret i processen for at sikre det bedste resultat.

”Vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, hvor der er særdeles stor fokus på kvalitet og effektivitet. Det er derfor helt afgørende for vores fremtid, at vi hele tiden bliver bedre, mere effektive og netop har fokus på forbedringer. Med de fire certificeringer er der fremadrettet fokus på den lærende organisation, og vi sikrer en professionel udvikling, der hele tiden gør os bedre”, fortæller direktør Thomas Bendtsen fra Rønne Havn A/S.

”Certificeringen er et led i den lærende organisation, hvor vi skal lære af det, vi gør godt, og i høj grad også af vores fejl. Dermed bliver vi bedre til vores arbejde og kan løbende udvikle vores forretning i forhold til de stadigt større krav, der kommer fra kunderne”.

Selve certificeringen er sket i tæt samarbejde med Poul Feilberg fra virksomheden Feicon, der arbejder som rådgivere for virksomheder, der ønsker at opnå forskellige certificeringer inden for bl.a. ISO og CSR. Selve godkendelsen er foretaget af det uvildige selskab Det Norske Veritas Gl og blev overbragt til Rønne Havn A/S den 24. april 2015.

Rønne Havn A/S er den første havn i Danmark, der kan smykke sig med de flotte certificeringer, der nu og fremadrettet vil professionalisere og opkvalificere havnens arbejde inden for de fire områder.

Inden for kvalitetsledelse betyder det, at man har fokus på arbejdsgange og processer i virksomheden, at arbejdsgange dermed kan optimeres og forbedres, og at man ligeledes også kan minimere fejl og uheld.

På miljøområdet betyder certificeringen, at havnen vil forurene så lidt som muligt og bruge så få ressourcer som muligt. Det betyder også, at der er fokus på de skibe, der lægger til kaj, og hvordan de skal håndtere f.eks. affald og kemikalier.

Inden for arbejdsmiljø handler det primært om medarbejdernes fysiske sikkerhed men også om at sikre arbejdsglæden og den daglige omgangstone. Betydningen af arbejdsglæden har været meget tydelig under selve processen, hvor netop medarbejderne har været involveret hele vejen og langt mere end normalt i sådanne processer”, fortæller konsulent Poul Feilberg fra Feicon.

Den sociale ansvarlighed rækker ind over de øvrige områder og handler i høj grad om, at det sikres, at der drages omsorg for de svageste, herunder engagement i samfundet og fokus på alle interessenter i og omkring havnen.

”Det har været en meget kort og intens proces, hvor alle medarbejdere har været involveret. Det har været meget lærerigt og har vist os, at ingen detaljer er for små i det store sammenhæng”, slutter en tilfreds direktør Thomas Bendtsen, der nu ser frem til, at havnen også på en række områder skal høste af processerne i forhold til f.eks. mindre energiforbrug og en tættere tilknytning til bl.a. lokalsamfundet gennem social ansvarlighed.

 

**************************

For yderligere information kontakt Adm. direktør/CEO Thomas Bendtsen på mobil 30 61 07 63
eller mail: thomas.bendtsen@roennehavn.dk