Rønne Havns ledelse og bestyrelse

Rønne Havn A/S ledes i dag af en bestyrelse på ti medlemmer.

Fem af medlemmerne er valgt af aktionærerne, heraf er to blevet valgt efter indstilling fra henholdsvis DI og LO.

Bestyrelsens øvrige fem medlemmer er politisk udpeget.

Den daglige ledelse varetages af den administrerende direktør, der sammen med økonomidirektøren udgør havnens direktion.

Havnens organisation

Havnen er organisatorisk opdelt i tre afdelinger:

  • En administrativ afdeling, der varetager administrative og personalemæssige opgaver, økonomistyring og IT.
  • En service afdeling, der udfører virksomhedens servicemæssige opgaver
  • En teknisk afdeling, der sørger for at vedligeholde og modernisere de fysiske anlæg