Rønne Havn

Vis menu

Lars Karlsson

Ingeniør i skibsbyggeri
Forretningsudvikling v/Linköping Universitet

Indtrådt i bestyrelsen i 2013.
Valgperiode udløber i 2018.

Ledelseserhverv:
Malmø Lastbilcentral, Formand
PortSide Pension, Formand
Sikuki Nuuk Harbour A/S, Formand
Oskarshamns Hamn AB, næstformand
Frederikshavns Havn A/S, næstformand

Særlige kompetencer:
Ledelses- og bestyrelseserfaring fra en lang række svenske og danske selskaber.
Særlig viden om havnedrift.
Strategiudvikling og organisationsopbygning.
Erhvervspolitisk erfaring som tidligere adm. Direktør for CMP.