Rønne Havn

Vis menu

Der er på havnen mulighed for at udtage el fra en række opstillede standere.
For at bruge standerne skal der købes et ”forbrugskort”, der købes på Havnekontoret.
De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles på havnekontoret.

Mikkel Mortensen
Deputy Manager Port Service