Rønne Havn

Vis menu

På havnen er der opstillet et antal standere, hvorfra der kan udtages ferskvand. For at bruge standerne skal der købes et ”forbrugskort”, der købes på Havnekontoret.
Levering af større mængder ferskvand sker fra hydranter, der er placeret langs havnens bolværker. Bestilling af større mængder ferskvand skal ske hos havnekontoret.

Mikkel Mortensen
Deputy Manager Port Service