Rønne Havn

Vis menu

PORT OF ROENNE A/S & VERDENSMÅLENE

Hos Port of Roenne A/S arbejder vi kontinuerligt på at bidrage til et samfund, hvor social, økonomisk og miljømæssig udvikling går hånd i hånd med en bæredygtig omstilling, hvilket tydeliggøres i organisationens daglige arbejde, der udføres i tæt dialog med relevante samarbejdspartnere og ud fra et bæredygtigt perspektiv.

At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde at drive havn på, og ved at lytte til og samarbejde med vores interessenter, gør vi vores bedste for at levere den bedste og mest fleksible service og skabe rammer for vækst i samfundet ud fra en bæredygtig tilgang. 

Vores arbejde, både på operationelt og strategisk niveau, omfatter størstedelen af FNs 17 Verdensmål, og i januar 2022 blev vi medlem af UN Global Compact, herunder den danske afdeling Global Compact Network Denmark for at styrke vores arbejde med netop FNs Verdensmål, og vi har udvalgt følgende 4 Verdensmål, som organisationen allerede arbejder med, men hvor der ses mulige forbedringspotentialer:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

De øvrige Verdensmål arbejdes der med i organisationen som hidtil, dog uden samme fremhævelse som de udvalgte 4 Verdensmål.

PORT OF ROENNE A/S & ISO-STANDARDER

Port of Roenne A/S har som vision at skabe muligheder for udvikling i det bornholmske samfund via innovative løsninger med henblik på at skabe forudsætninger for bæredygtig vækst i lokalsamfundet.

Vi mener, at den langsigtede succes for vores virksomhed afhænger af balancen mellem sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af vores forretning og at vores kunder oplever at få en professionel og god service ved at vælge os som samarbejdspartner, og her er arbejdet med ISO-standarder et vigtigt element til at sikre dette, derfor er vi certificeret i 4 standarder;

Kvalitet (9001:2015), arbejdsmiljø (45001:2018), miljø (14001:2015) og CSR (49001:2011)

Ved at inddrage elementerne kvalitet (Q), arbejdsmiljø (H), sikkerhed (S) og miljø (E) i vores politikker og samarbejdsgrundlag, ønsker vi at sikre et grundlag for en kvalitetsbevidst og sund virksomhedskultur i alle vores processer, samtidig med at vi igennem miljøbevidsthed kontinuerligt arbejder på at minimere miljøpåvirkninger.

Du kan læse mere om de enkelte standarder her:

Derudover er Port of Roenne A/S som den første danske havn, i 2022 blevet certificeret indenfor 4 af FNs Verdensmål.

Du kan læse mere om certificeringen her:

 

En gang årligt bliver Port of Roenne A/S auditeret af DNV, mhp. at tjekke om virksomheden fortsat lever op til de gældende krav.

Seneste auditering: Marts 2024

Susan R. Hansen
QHSE & Sustainability Manager