Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe, der ligger til kaj i henhold til gældende lovgivning.

Havnen modtager driftsaffald, laste-rester samt kloakspildevand samt blandinger af olieholdigt affald. Aflevering skal som udgangspunkt finde sted indenfor havnens normale arbejdstid.

Kontakt: Havnevagten.

Mail: vagt@roennehavn.dk. Telefon: +45 51 36 37 47

Mikkel Mortensen
Deputy Manager Port Service