Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S er en moderne erhvervshavn, der årligt betjener over 3.400 skibsanløb med en samlet godsmængde på over 1,4 mio. tons. De mange anløb stiller krav til en effektiv og serviceorienteret havnevirksomhed. 


Rønne Havn A/S tilbyder en havneinfrastruktur, der bl.a. dækker over kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Derudover stiller havnen kraner, pakhuse og andre faciliteter til rådighed med henblik på at betjene skibe, færger, stevedorer, areallejere m.fl.