Rønne Havn

Vis menu

Sikkerhed er vigtig for at sikre havnen og skibsfarten mod terrorangreb og Rønne Havn A/S samarbejder tæt med relevante myndigheder på området. Hos Rønne Havn A/S har vi derfor skærpet adgangskontrollen og overvågningen samt foretaget andre sikringstiltag på havneområdet. Alle vores havneområder er fuldt implementeret i henhold til ISPS-koden. (International Ship and Port Facility Security Code).

Det betyder, at senest 24 timer før ankomst skal skib/mægler oplyse Rønne Havn A/S' om:

 • Skibenes data
 • Forventet ankomst
 • Aktuel dybgang
 • Forventet assistancebehov
 • Afgangshavn
 • Formål med anløbet (laste/losse etc.)
 • Ladningsmængde og art 
 • Afskiber/modtager
 • Evt. ejer/indeståelseserklæring

Rønne Havn A/S skal derefter holdes fuldt opdateret, såfremt der sker ændringer til anløbet. Desuden er det vigtigt at bemærke, at al mandskab der går i land, skal kunne forevise ID med foto på forlangende.

Droneflyvning

Regler for flyvning med drone på Rønne Havns områder:

 • Droneflyvning, uanset formål, må kun ske med Rønne Havns tilladelse. Tilladelsen udstedes af Rønne Havns sikkerhedsmanager/PFSO.
 • Flyvning med drone nærmere end 150 m horisontalt fra kolonne 3-virksomheder kræver ud over Rønne Havns tilladelse, godkendelse fra de pågældende virksomheder samt relevante myndigheder. Tilladelsen skal søges af droneoperatøren
 • Rønne Havn kan til enhver tid kræve at se relevant godkendelse, registrering samt autorisation for drone og fjernpilot.
 • Rønne Havn vurderer, om en ønsket droneflyvning vil genere andre interessenter på havnens eller kunders områder, og beslutter herudfra, om det kan ske, bl.a. i henhold til bekendtgørelse 1190, lov om TV-overvågning.
 • Tilladelse gives kun som engangstilladelse, der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget. Rønne Havn A/S, forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning, uden yderligere begrundelse for afslaget. Ansøgningen sendes til: rk@portofroenne.dk.

Kort med kategorisering af Rønne Havn, hvad angår droneflyvning.

(kilde: www.droneregler.dk/dronezoner)

 

Al ISPS-kommunikation foregår til PFSO / IT-Manager, Reno Kure. Mobil: + 45 24 79 47 21 Mail: rk@portofroenne.com

Reno Kure
Sikkerheds- og IT-ansvarlig