Rønne Havn

Vis menu

Flydende gods

Det flydende gods er benzin og diesel, som holder Bornholm kørende, men omfatter også bunkers til skibene, som sejler til og fra øen.

Skibe op til 120 m i længen kan bunkre ved olie-pieren, hvor der er 7 m vand. Større skibe kan bunkres enten ved lastbil eller ved brug af bunker barge, der kan laste 65 m3 bunkers og har en pumpehastighed på 85 m3/time.

Fast gods

Det faste gods omfatter både import og eksport fra øen, og involverer mange forskellige typer af gods, som korn & foderstoffer, sand, skærver og træflis.

Rønne Havn har flere kajer med dybder på henholdsvis 7, 9 og 11 m, hvorfra det faste bulk-gods kan lastes og losses, enten ved brug af en selv-losser eller med en af Rønne Havns kraner.

Kraner på havnen

Rønne Havn har to kraner og erfarne kranførere, der kan laste eller losse skibene, som anløber havnen. Vi råder over en Liebherr LH 110 og en Liebherr LHM 250.

Kunder

Havnens faste kunder omfatter blandt andet Bornholms Energi & Forsyning, DLG, NCC, Sibelco og Q8

 

Bornholm Bunker Hub

Bornholm Bunker Hub er navnet på et nyt konsortium, hvor flere internationale aktører tester muligheden for at etablere en tankstation med grønt skibsbrændstof på Bornholm. I konsortiet deltager flere danske virksomheder, herunder Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe og Bunker Holding.

 

REACTRF-22-0054 - Forundersøgelse for Power-to-X på Bornholm

I juni 2022 begyndte Rønne Havn REACTRF-22-0054 - Feasibility study for Power-to-X på Bornholm, et projekt finansieret af European Regional Development Fund og Danish Board of Business Development.

Formålet med undersøgelsen er at lægge det analytiske grundlag for fremtidig storskalaproduktion af Power-to-X produkter på Bornholm ved at undersøge muligheden for etablering.

Det er relevant at undersøge muligheden for Power-to-x-produktion i forbindelse med etableringen af ​​Energiøen Bornholm med 2-3 GW havvind- og HVDC-forbindelser til Sjælland og Tyskland, da et Power-to-X-projekt kan være med til at maksimere værdien af ​​den nye energiø og kan understøtter samtidig de politiske mål om den grønne omstilling med 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 og ambitiøs plan for power-to-x i Danmark.

Projektet udføres i partnerskab med Ørsted Hydrogen Holding, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Power Electronics, Rambøll, Bornholms Energi & Forsyning, Bornholms Kommune, DTU Management, DTU Vind- og Energisystemer og Gate 21. Undersøgelsen er opdelt i seks hovedarbejdspakker (WP'er), som vil analysere de potentielle kilder, teknologier, produkter og udtagere, samt integrationen af ​​Power-to-X i energisystemerne. Det vil resultere i en business case for Power-to-X-produktionen på Bornholm, som vil blive afsluttet i slutningen af ​​august 2023.