Rønne Havn

Vis menu

Acardis Ost1

Opsætningen af Arcadis Ost-havvindmølleprojektet er begyndt i sommeren 2022 og forventes at være færdig udbygget i efteråret 2023. MHI Vestas opstiller 27 havvindmøller af typen V174-9.5 MW på Arcadis Ost 1. De 27 havvindmøller producerer samlet set 257 MW. Arcadis Ost 1 ligger cirka 74 kilometer fra Rønne Havn. Havvindmølleparken vil kunne levere CO2-venlig strøm til ca. 300.000 husstande.

I forbindelse med Arcardis Ost 1 valgte DEME Offshore at bruge Port of Roenne A/S til udskibning af fundamenter til vindmøllerne og transformerstationen.

Baltic Eagle

I 2024 vil de 50 vindmøller til Iberdrolas andet store tyske offshore-projekt, Baltic Eagle, blive formonteret og installeret ud af Rønne Havn.

Parken Baltic Eagle har en kapacitet på 476,25 megawatt (MW) og spredt over et 40 km2 stort område.

Baltic Eagle vil oprette forbindelse til Lubmin-transformerstationen gennem to nyoprettede HV-kabler. Wikinger og Baltic Eagle vil tilsammen være det største gruppering af havvindmøller i Østersøen med over 826 MW fælles installeret kapacitet og en samlet investering på omkring 2,5 mia. EUR.

Parkerne vil producere nok energi til at dække 45 procent af det samlede elforbrug i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Samtidig vil parken minske udledning af op imod 1,65 mio. ton CO2 om året. Baltic Eagle vil alene nedbringe CO2 emissionen med ca. 1 mio. ton.

Iberdrola er et af verdens største energiselskaber og førende inden for vedvarende energi. Selskabet leverer energi til næsten 100 millioner mennesker, ligesom Iberdrola arbejder med vedvarende energi, netværk og kommercielle aktiviteter i Europa (Spanien, Storbritannien, Portugal, Frankrig, Tyskland, Italien og Grækenland), USA, Brasilien, Mexico og Australien.

Vestas er en global partner inden for bæredygtige energiløsninger. Virksomheden designer, fremstiller, installerer og servicerer vindmøller over hele kloden, og med mere end 132 GW vindmøller i 83 lande har Vestas installeret mere vindkraft end nogen anden virksomhed.

Kriegers Flak

I 2021 var Rønne Havn A/S udskibningshavn for projektet, Kriegers Flak, der er en vindfarm som ligger på et lavvandet område i Østersøen mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Havområdet er af alle tre lande udpeget til produktion af vindenergi. Havmølleparken skal placeres i et 132 km2 stort område. 

Kriegers Flak har en produktionskapacitet på 604 MW. Havmølleparken kan dække det årlige elforbrug i omkring 600.000 danske husstande. Kriegers Flak vil øge den danske vindenergiproduktion med omkring 16 pct.

De 72 vindmøller har hver en samlet højde på 188 meter og vejer op til 907 tons. Vindmølleparken er placeret i Østersøen, 15-40 kilometer ud for kysten. Vindmølleparken dækker et areal på 132 km2 og er forsynet med omkring 170 kilometer undervandskabler.