Rønne Havn

Vis menu

Følgende offshore-projekter er planlagt eller igang med Rønne Havn som udskibningshavn.

Kriegers Flak

Kriegers Flak er et lavvandet område i Østersøen mellem Danmark, Sverige og Tyskland. Havområdet er af alle tre lande udpeget til produktion af vindenergi. Havmølleparken skal placeres i et 132 km2 stort område. 

Fakta 

Antal vindmøller 72
Mølletype Siemens Gamesa SWT-8,4-167
Effekten forøget op til 8,4 MW
Samlet effekt 604,8 MW
Årlig produktion til antal husstande 600.000
Total højde inklusiv vinge Omkring 188 m
Vingelængde / vingediameter (rotor) 81,4 m / 164 m
Nacelle (maskinhus) 21 m lang, 9,2 m høj, 9,1 m bred
Vægt per vinge 34 ton
Vægt, nacelle (maskinhus) 365 ton
Vægt, tårn 400 ton
Samlet vægt tårn, nacelle og vinger 867 ton
Startvind for elproduktion 3-5 m/sek
Fuld produktion 12-14 m/sek
Stopvind 25 m/sek
Afstand fra land 15-40 km
Vindmølleparkens areal 132 km2

Acardis Ost

Fakta

Arcadis Ost-havvindmølleprojektet pågår i perioden primo juni 2022 til primo februar 2023. MHI Vestas opstiller 27 havvindmøller af typen V174-9.5 MW på Arcadis Ost 1. De 27 havvindmøller producerer samlet set 257 MW. Arcadis Ost 1 ligger cirka 74 kilometer fra Rønne Havn. Havvindmølleparken vil kunne levere CO2-venlig strøm til ca. 300.000 tyske husstande