Rønne Havn

Vis menu

Nordhavnen

Rønne Nordhavn består af kajstrækningerne 1 - 10.

Kaj 2 og 3, Dampskibskajen, er forsynet med svære fendere, der rager ca. 1,5 m ud fra kajkanten.

Kaj 4, Graven, har en hydraulisk rampe.

Kaj 5, Turistkajen, anvendes til færgetrafik til Køge og Ystad. Vanddybder mellem 5,5 m og 6,5 m.

Kaj 6 - 7, Tværkajen og Færgekajen, anvendes til mindre færger m.m.

Kaj 8, Nordkajen, har en længde på 40 m og en vanddybde på 5,0 m. Nordkajen anvendes til mindre fartøjer og er udstyret med elstik med 380/63 max. udtag.

Kaj 9, Østkajen også kaldet ”Kongekajen”, har en længde på 125 m og en vanddybde på 5,0 m. Den anvendes til losning og lastning af stykgods og massegods samt til liggeplads for Kongeskibet. Her kan der tankes ferskvand, og der er elstik med 380/63 max. udtag.

Kaj 10, Øernes kaj, er 140 m og har en vanddybde på 5,5 - 6,5 m. Her kan der ligeledes tankes ferskvand, og der er elstik med 380/63 max. udtag. På nokken af kaj 10 findes frostfrit ferskvandsanlæg med ca. 40 m slange. Kaj 10 anvendes også som nødleje til hurtigfærgen Villum Clausen.

Vesthavnen

Rønne Vesthavn består af kajstrækningerne 26 - 30.

Kaj 26, Finlandskajen, har en længde på 175 m og en vanddybde på 7,0 m. Kajen er primært beregnet til færgetrafik. Kajen er forsynet med svære fendere, der rager ca. 1,5 m ud fra kajkanten, og der kan tankes ferskvand og hentes el med 380/63 max. udtag.

Kaj 27, Nordkajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 7,0 m. Nordkajen anvendes til stykgods og lastning og losning af massegods. Der kan ligeledes tankes ferskvand.

Kaj 28 og 29, Vestkajen, har en længde på 265 m og en vanddybde på 7,0 m. Udskibningsanlæg for sand med kapacitet på 400t/h. Silo og losseanlæg for løs cement på kajen. Udskibningsanlæg for korn i forbindelse med siloanlæg. Oplagsplads for jordbrugskalk og kunstgødning. Ferskvand og el, 380/63 max. udtag.

Kaj 30, Læmolen, har en længde på 90 m og en vanddybde på 7,0 m og anvendes til losning og lastning af stykgods, massegods og træ.

Sdr. Bådehavn

Havnen er beliggende mellem Nordhavnen og Sydhavnen. Fra indsejlingen til trafikhavnen styres ret mod Søndre Bådehavns ydre molehoved.

Havnen anvendes af hjemmehørende, mindre fiskebåde og gæstende fritidsbåde.

Vanddybde er på 1,8 m, og der er toilet- og badefaciliteter på havnen. Der kan også tankes ferskvand, og der er eludtag på 220/10 max.

Sydhavnen

Rønne Sydhavn består af kajstrækningerne 12 til 25 samt 31 og 32

Kaj 12, Oliebroen, har en længde på 100 m og en vanddybde på 7,0 m. Oliebroen anvendes til losning af tankskibe.

Kaj 13, Kulkajen, har en længde på 200 m og en vanddybde på 7,0 m. Kulkajen anvendes til losning af kul til Østkraft samt til losning og lastning af øl og vand. Der kan hentes ferskvand og el med 380/63 max. udtag.

Kaj 14, Silokajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 7,0 m. Silokajen anvendes som venteplads for kortere perioder.

Kaj 15, Skærvekajen, har en længde på 150 m og en vanddybde på 7,0 m. Skærvekajen anvendes til lastning af skærver. På kajen findes to udlastningsanlæg med en kapacitet på hver ca. 550 t/h. Der er ligeledes ferskvandsstik på kajen.

Kaj 16, Trekanten, har en længde på 60 m og en vanddybde på 4,0 m.

Kaj 17, Filetkajen, har en længde på 120 m og en vanddybde på 7,0 m. På kajen findes en rampe for lastning af massegods med lastbiler (kaolin, chaussesten m.m.), underkant af rampe på max. 4,10 m over daglig vande. Der kan hentes ferskvand og el, 380/63 max. udtag.

Kaj 18, Rotnakajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 4,0 m. Rotnakajen anvendes som reparationskaj og til henlæggelse af fiskefartøjer efter endt losning. Ferskvand og el, 380/63 max. udtag.

Kaj 19, 20, 21 og 24, Fiskehavnen, udgør fiskerihavn. Der er en dybde på 4,0 m, og der kan hentes ferskvand og el, 380/63 max. udtag.

Kaj 22 og 23, Tværmolen, har en længde på 180 m og en vanddybde på 7,0 m. Kaj 22 anvendes til losning af fisk til A. Espersen A/S, der har modtagehal på kajen. Kaj 23 anvendes til lastning og losning af stykgods m.m. Der kan ligeledes tankes ferskvand og tappes el, 380/63 max. udtag.

Kaj 25, Blindtarmen, har en længde på 55 m og en vanddybde på 7,0 m. Blindtarmen anvendes til losning af fisk. Der er ligeledes et frostfrit tappehus på nokken af kaj 25. El 380/63 max. udtag.

Kaj 31 og 32, Krydstogtskajen, har en længde på 240 m og en vanddybde på 9,0 m. Krydstogtkajen anvendes til krydstogtskibes ud- og indskibning af containere og stykgods.

Havneudvidelse

Åbner i 2019. Består af kaj 33-34.

Kaj 33: Heavy Duty-Kaj

Kaj 34: Multi-Kaj

Læs mere om udvidelsen af Rønne Havn