Rønne Havn

Vis menu

Nordhavnen

Rønne Nordhavn består af kajstrækningerne 1 - 10.

Kaj 2 og 3, Dampskibskajen, er forsynet med svære fendere, der rager ca. 1,5 m ud fra kajkanten.

Kaj 4, Graven, har en hydraulisk rampe.

Kaj 5, Turistkajen, anvendes til færgetrafik til Køge og Ystad. Vanddybder mellem 5,5 m og 6,5 m.

Kaj 6 - 7, Tværkajen og Færgekajen, anvendes til mindre færger m.m.

Kaj 8, Nordkajen, har en længde på 40 m og en vanddybde på 5,0 m. Nordkajen anvendes til mindre fartøjer og er udstyret med elstik med 380V/63A max. udtag.

Kaj 9, Østkajen også kaldet ”Kongekajen”, har en længde på 125 m og en vanddybde på 5,0 m. Den anvendes til losning og lastning af stykgods og massegods samt til liggeplads for Kongeskibet. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag.

Kaj 10, Øernes kaj, har en længde på 140 m og en vanddybde på 5,0. Kajen anvendes primært som nødleje til Bornholmslinjen. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag.

Vesthavnen

Rønne Vesthavn består af kajstrækningerne 26 - 30.

Kaj 26, Finlandskajen, har en længde på 175 m og en vanddybde på 7,0 m. Kajen er primært beregnet til færgetrafik. Kajen er forsynet med svære fendere, der rager ca. 1,5 m ud fra kajkanten. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag.

Kaj 27, Nordkajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 7,0 m. Nordkajen anvendes til stykgods og lastning og losning af massegods. Der kan ligeledes tankes ferskvand.

Kaj 28 og 29, Vestkajen, har en længde på 265 m og en vanddybde på 7,0 m. Udskibningsanlæg for sand med kapacitet på 400t/h. Silo og losseanlæg for løs cement på kajen. Udskibningsanlæg for korn i forbindelse med siloanlæg. Oplagsplads for jordbrugskalk og kunstgødning. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag.

Kaj 30, Læmolen, har en længde på 90 m og en vanddybde på 7,0 m og anvendes primært til losning og lastning af stykgods, massegods og træ.

Sdr. Bådehavn

Havnen er beliggende mellem Nordhavnen og Sydhavnen. Fra indsejlingen til trafikhavnen styres ret mod Søndre Bådehavns ydre molehoved.

Havnen anvendes af hjemmehørende, mindre fiskebåde og gæstende fritidsbåde.

Vanddybde er på 1,8 m, og der er toilet- og badefaciliteter på havnen. Der kan også tankes ferskvand, og der er eludtag på 220V/10A max.

Sydhavnen

Rønne Sydhavn består af kajstrækningerne 12 til 25 samt 31 og 32.

Kaj 12, Oliebroen, har en længde på 100 m og en vanddybde på 7,0 m. Oliebroen anvendes til losning af tankskibe.

Kaj 13, Kulkajen, har en længde på 200 m og en vanddybde på 7,0 m. Kulkajen anvendes primært til losning og lastning af træ, flis og kul. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag

Kaj 14, Silokajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 7,0 m. Silokajen anvendes som venteplads for kortere perioder.

Kaj 15, Skærvekajen, har en længde på 150 m og en vanddybde på 7,0 m. Skærvekajen anvendes primært til lastning af skærver. På kajen findes to udlastningsanlæg med en kapacitet på hver ca. 550 t/h. Der er ligeledes ferskvandsstik på kajen.

Kaj 16, Trekanten, har en længde på 60 m og en vanddybde på 4,0 m. Trekanten anvendes primært til redningsstationens fartøjer.

Kaj 17, Filetkajen, har en længde på 120 m og en vanddybde på 7,0 m. På kajen findes en rampe for lastning af massegods med lastbiler (kaolin, chaussesten m.m.), underkant af rampe på max. 4,10 m over daglig vande. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag

Kaj 18, Rotnakajen, har en længde på 80 m og en vanddybde på 4,0 m. Rotnakajen anvendes primært som reparationskaj og til fartøjer med korterevarende ophold i havnen. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag, samt købes diesel via tank.

Kaj 19, 20, og 21, udgør Fiskerihavnen og har mindre kajlængder. Der er en dybde på 4,0 m, og der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag

Kaj 22 og 23, Tværmolen, har en længde på 180 m og en vanddybde på 7,0 m. Kajerne anvendes primært til fartøjer med korterevarende ophold i havnen. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag.

Kaj 24 og 25, Blindtarmen, har begge en længde på 55 m og en vanddybde på 7,0 m. Blindtarmen anvendes til havnens slæbebåd Ursus samt Danpilots lodsbåd. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag samt købes diesel via tank.

Kaj 31 og 32, Krydstogtskajen, har en længde på 240 m og en vanddybde på 9,0 m. Krydstogtkajen anvendes til anløb af krydstogtskib samt øvrig losning og lastning af gods. Der kan hentes ferskvand og el, 380V/63A max. udtag. Der kan ligeledes afleveres spildevand.

Industrihavnen

Rønne Industrihavn består af kajtrækningerne 33-35.

Kaj 33, Heavy Duty-kajen, har en længde på 275 m og en vanddybde på 11 m. Heavy Duty-kajen anvendes primært til offshoreaktiviteter samt lastning og losning af øvrigt tungt massegods. Der kan tankes ferskvand og hentes el med 380V/125A max. udtag. Der kan ligeledes afleveres spildevand.

Kaj 34 og 35: Multikaj, har en samlet længde på 600 m og en vanddybde på 11 m. Kajen anvendes primært til offshore- og krydstogtrelaterede aktiviteter, herunder losning og lastning af større godsmængder. Der kan tankes ferskvand og hentes el med 380V/125A max. udtag. Der kan ligeledes afleveres spildevand.

Havneudbygningen

Læs mere om Rønne Havn A/S' havnebyggeri