Rønne Havn

Vis menu

Handling og mål frem mod 2025

  • Port of Roenne A/S vil ved øget inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen foretage personalemæssige indsatser indenfor fysisk og psykisk arbejdsmlijø, der skal bidrage til at sikre gode, sundhedsmæssige og sikre jobs, og øge medarbejdertilfredsheden fra 7,87 i 2020 til 8,5 i 2025
  • Port of Roenne A/S vil skabe potentiale for skabelse af lokale uddannelsestiltag igennem synliggørelse af uddannelsesmuligheder og -behov, og vil øge det gennemsnitlige antal af uddannelsesdage pr. medarbejder fra 1,26 i 2020 til 4,0 i 2025
  • Port of Roenne A/S vil medvirke til at højne et sikkert arbejdsmiljøniveau på firmaets områder igennem information, træning og uddannelse, så der i 2025 er 0 arbejdsulykker (LTA'er) registreret i firmaet
  • Port of Roenne A/S vil, igennem klart lederskab og et sundt arbejdsmiljø med fokus på udarbejdelse af processer og politiker, arbejde for at øge lokale sundhedsfremmende virksomhedspolitikker, så der i 2025 er et korttidssygefravær i firmaet på max 1,5%