Rønne Havn

Vis menu

Handling og mål frem mod 2025

  • Port of Roenne A/S vil bidrage til den nationale reducering af affaldsgenerering igennem implementering af nye IT-løsninger, adfærdsændringer og inddragelse af interessenter og vil reducere eget papirforbrug med 70% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil, i samarbejde med relevante parter, implementere affaldsløsninger der øger muligheden for affaldsgenanvendelse, og skal i 2025 have øget affaldssorteringen til 11 fragmenter
  • Port of Roenne A/S vil medvirke til at reducere mængden af fejlsorteret affald ved øget vejledning til firmaets kunder, og vil nedbringe arbejdet med eftersortering af skibsaffald med 60 % ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil øge fokus på bæredygtige indkøbsprocesser igennem dialog og kontrol af samarbejdspartneres bæredygtighedsarbejde, og øge antallet af kundebesøg med 150% ift. 2020