Rønne Havn

Vis menu

Handling og mål frem mod 2025

  • Port of Roenne A/S bidrager via investeringer til etablering af et Power-to-X-marked og skal ved udgangen af 2025 have investeret mindst 5,0 mio. kr. i et eller flere projekter relaterende til Power-to-X
  • Port of Roenne A/S vil investere i landstrømsanlæg ved færgekajer og kajer, hvor installation er teknisk og finansielt rentabelt, og dermed øge adgang til bæredygtig energi til skibe ved kaj, så den registrerede anvendelse af landstrøm øges med 25% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil igennem netværk og branding bidrage til øget globalt kendskab til de bornholmske servicemuligheder for bunkerskibe, så der skabes en øget bunkeraktivitet på +200% ift. 2020
  • Port of Roenne A/S vil, igennem øgede bæredygtighedstiltag herunder reducering af egne CO2-udledninger (scope 1 og 2) med 25% ift. 2020, medvirke til en global reduktion af CO2-udledningen