Rønne Havn

Vis menu

Udvidelse af Rønne Havn - Etape 2

På grund af stigende efterspørgsel på havnearealerne ved Sydhavnen har det været nødvendigt at fremrykke anden etape af udvidelsen af Rønne Havn, som er igangsat i juni 2021 med entreprenør MT Højgaard. Havneudvidelsen blev færdig med udgangen af 2022.

Den anden havneudvidelse giver yderligere kajareal og mulighed for stor belastning til bl.a. oplag for opsætning af vindmøller, samt kajplads til større krydstogtskibe.

Som en del af den anden etape vil havnearealet også inddrage området omkring Galløkken.

1 - moleforlængelse og uddybning

Den første del af havneudvidelsen handler om at den sydlige ydermole forlænges med 475 meter i et område med 11-12 meters vanddybde. Det sker for at give bedre læ i Rønne Havns nyeste havnebassin. Forlængelsen kræver ca. 600.000 tons sten, hvoraf de ca. 400.000 tons er fra Bornholm og resten hentes i Sverige og Norge.

Stenmolen opbygges i flere forskellige graderinger, hvor kernen kommer direkte fra stenbruddene på Bornholm. Ovenpå kernen indbygges et filter lag af primært 1-5 tons sten. Dette lag består ligeledes af sten hovedsageligt fra Bornholm. Yderst dækkes filterlaget med dæksten bestående af 8-14 tons sten fra Sverige.
PÅ grund af forlængelsen af stenmolen vil indsejlingen til bassinet blive snævret ind, så den fremover vil være 125 meter bred. Både havnebassinet og den nye indsejling uddybes, så der sikres 11 meters vanddybde.

2 - kajindfatninger og bagareal

Den anden del af Rønne Havns nye havneområde bliver også udvidet på landsiden. Der etableres ekstra 325 m kaj med 11 meters vanddybde foran det ca. 55.000 m2 store bagland. Bag hele kajen bliver der fyldt op med sand, inden der etableres afvandingssystem, spildevands- og ferskvandsinstallationer, samt belægninger. Den nye kaj designes, så den kan modstå op til 20 T/m2 samt op til 50 T/m2 som koncentreret fladelast på 25x4 meter vilkårligt placeret på kajarealet.

Kajindfatningen bliver udført med en hammer (kantbjælke) støbt i beton. Som en del af denne støbning monteres 125 ton pullerter og fenderfundamenter hvor der monteres tilhørende fendere.