Rønne Havn

Vis menu

Nedrivningen af bygninger i Sydhavnen begynder den 4. december

Som en vigtig del af udbygningen af Rønne Havn skal der skabes plads til 100.000 ekstra m2 projektareal i Sydhavnen. De mange kvadratmeter vil blive skabt ved bl.a. at nedrive en række bygninger omkring det gamle Fiskeribassin, samt ved at opfylde bassinet, hvorved vi opnår et større projektareal.

Den lokale underleverandør, STM-Enterprise står for nedbrydningen af de i alt 15 bygninger og en række skure.

En stor del af materialerne fra de mange bygninger vil blive genanvendt og solgt. Det er bl.a. lykkedes STM-Enterprise at genbruge døre, vinduer, porte, træ og isolering fra mange af bygningerne, mens al jern er blevet solgt.

Beton og mursten bliver genanvendt til opbygning af veje på Bornholm. STM-Entreprise vil også genbruge store dele af tagkonstruktionerne fra de mange bygninger.

Nogle dele, som bliver pillet ned, bl.a. porten i redningsstationen og andre effekter fra Træbådelauget, kommer videre til Columbus Motorbådsmuseum i Hasle.

Det er ikke lykkedes at omsætte isværket som et funktionelt værk, men flere motordele vil blive genbrugt.

-Vi er lykkedes med at genbruge en stor del af materialerne fra bygningerne, og det er meget positivt, siger Brian Kofoed, direktør og indehaver af STM- Enterprise.

De materialer som ikke kan genbruges, vil blive afleveret på Bofa, dog vil eventuelt forurenet affald blive afleveret til Fortum i Nyborg.

STM-Enterprise forventer at være færdige med nedbrydningen af bygninger og skure i Sydhavnen midt i januar.