Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe, der ligger til kaj i henhold til gældende lovgivning. Havnen modtager driftsaffald, laste-rester samt kloakspildevand samt blandinger af olieholdigt affald. Aflevering skal som udgangspunkt finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Kontakt: Havnevagten. Mail: vagt@roennehavn.dk. Telefon: +45 51 36 37 47

Reno Kure
Daglig leder for Havneservice