Rønne Havn

Vis menu

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn bærer frugt

Samarbejde bærer frugt

Aftalen mellem KPI Bridge Oil og Rønne Havn kaster allerede de første ordre af sig. Det sker kun får uger efter at aftalen blev indgået, når det hollandske skib Sharon anløber Rønne Havn for at tanke bunkers den kommende weekend.

KPI Bridge Oils tilstedeværelse og markedsføring af bunkers fra Rønne Havn er med til at øge den samlede markedsføring af havnen over for de rederier, der sejler i Østersøen. Det betyder at rederier, der normalt ville sejle forbi, nu bliver opmærksomme på mulighederne og derfor vælger at slå vejen forbi og tanke i Rønne.

”Vi skal markedsføre Rønne Havn og Bornholm langt mere aggressivt og fremadrettet end vi har set hidtil. Vi har så mange servicetilbud til den maritime branche, men det er vigtigt at den maritime branche også ved det og kender mulighederne for at de rent faktisk gør brug af dem. Den øgede fokus på bunkers gør, at rederierne bliver opmærksomme på mulighederne. Det skal vi bruge aktivt gennem vores netværk og samarbejde med andre serviceudbydere over for de rederier der besejler Østersøen”, fortæller direktør Thomas Bendtsen fra Rønne Havn.

Formålet med samarbejdet er at tiltrække flere af de godt 60.000 skibe, der passerer Bornholm hvert år, således at rederierne bliver opmærksomme på, at der er mulighed for at tanke bunkers i netop Rønne Havn. Dermed bliver initiativet blot endnu et i rækken af tiltag der skal øge fokus på Rønne Havn som udbyder af serviceudbyder til den maritime branche.

”KPI Bridge Oil er leverandør af bunkers til skibsfarten i hele verden, og Rønne Havns placering er meget gunstig og strategisk vigtig i deres bestræbelser på at udvikle forretningen,” fortæller adm. direktør for KPI Bridge Oil, Kenni Goldenbeck.

 

**************
 

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør/CEO for Rønne Havn, Thomas Bendtsen på mobil 30 61 07 63 eller mail thomas.bendtsen@roennehavn.dk