Rønne Havn

Vis menu

Juleoprydning i havnebassinerne

Vind og vejr og skibstrafik ind og ud af Rønne Havn flytter rundt på sandet i bunden af havnebassinerne. Derfor er det med et par års mellemrum nødvendigt med en oprydning. 

Fra medio december og frem til ultimo januar 2016 vil der i både Syd – og Vesthavnen og langs krydstogtkajen blive gennemført en oprydning af sandet i havnebassinerne.

”Med tiden fører vind og vejr en stor mængde sand ind i vores havnebassiner. Samtidig flytter specielt de store skibe rundt på sandet, og det betyder, at der med tiden ophobes for meget sand i havnebassinerne. Vi er derfor nødt til med to til tre års mellemrum at få opsamlet sandet og sejlet det væk fra havnen,” fortæller Ulla Kiersgaard, der er chef for Maritime Services i Rønne Havn.

”Vi holder løbende øje med udviklingen og foretager hvert halve år målinger i havnen, så vi har et klart billede af, hvornår det er tid til at få fjernet sand fra havne¬bassinerne. Sandet fordeler sig lidt forskelligt, og i denne omgang fjerner vi omkring 20 til 30 cm svarende til omkring 7.000 m3 sand fra havnen,” fortæller Ulla Kiersgaard.

Sandet sejles væk og losses efter aftale med Naturstyrelsen på et område i Østersøen. En sådan tilladelse til at deponere sand på et givet område kaldes en Klap-tilladelse. Oprensningen vil blive gennemført af skibet ”Margrethe Fighter” fra rederiet Peter Madsen.

************************

For yderligere information kontakt: Chef for den Maritime Services Ulla Kiersgaard på mobil +45 30 61 07 61 eller mailUlla.Kiersgaard@roennehavn.dk