Rønne Havn

Vis menu

RØNNE HAVN A/S INDGÅR AFTALE MED PER AARSLEFF A/S OM HAVNEUDVIDELSE

Kontrakten er underskrevet. Nu er havneudvidelsen en realitet. Første spadestik er estimeret til ultimo 2017.

  1. oktober 2017 er en skelsættende dag i Rønne Havns historie.

For her indgik Rønne Havn A/S og den danske koncern, Per Aarsleff A/S, aftale om entreprise-opgaven for første fase af erhvervshavnens udvidelse frem mod år 2050. En aftale der er i overensstemmelse med ’MasterPlan 2050’.

”Vi har været så privilegeret at have et særdeles kompetent ansøgerfelt, men har på baggrund af den samlede evaluering besluttet, at tildele entreprisen til Per Aaarsleff A/S,” fastslår Thomas Bendtsen, adm. dir. for Rønne Havn A/S.

Hos entreprenørvirksomheden er der naturligvis glæde at spore:

”Vi er glade for at vi blev valgt til at stå for entreprisen i fase 1 og glæder os til at tage fat på opgaven, som uden tvivl vil få stor betydning for det bornholmske erhvervsliv,” siger Rene Kold Søndergaard, kontraktsansvarlig hos Per Aaarsleff A/S. 

Hos ledelsen ved Rønne Havn A/S er man ikke i tvivl om, at eksekveringen af fase 1 vil øge havnens konkurrencedygtighed:

”Første fase vil betyde, at vi relativt hurtigt kan tiltrække nye forretningsområder samtidig med at rollen som forsyningshavn til Bornholm fremtidssikres. Det er et scenarie, som hele organisationen længe har set hen imod og som nu er en realitet,” siger Thomas Bendtsen.

SERVICE- & INSTALLATIONSHAVN I RØNNE

Konkret bliver der i første fase tale om, at der etableres en ny ydre bølgebryder på godt 1100 meter, en ’multi-purpose-terminal’ som får en kajlængde på 300 meter, et 40 meter bredt heavy duty ro/ro leje og et 150.000 kvadratmeter stort havneareal. Desuden øges vanddybden til 11 meter.

”Det betyder, at Rønne Havn – ud over at kunne tage imod de helt store krydstogtskibe på cirka 350 meter – også får langt større mulighed for at positionere Bornholm som service- og installationsbase i forbindelse med at opgaverne ved de planlagte vindfelter i Østersøen udvikles,” konstaterer Thomas Bendtsen.

FREMTIDSSIKRING

I projektforløbet har ledelsen og bestyrelsen selvfølgelig skelet til de kommende lovændringer for spildevandshåndtering, strategien for Bright Green Island samt diverse bulletiner for fremtidens klimaforandringer.

”I 2019 træder et forbud mod udledning af spildevand i Østersøen for nybyggede skibe i kraft og i år 2021 for eksisterende skibe. Desuden stiller de officielle udmeldinger om fremtidens klimaforandringer store krav til etablering af bølgebrydere, som kan beskytte havnen og fartøjerne mod de mere ekstreme vejrforhold. Det betyder selvfølgelig, at der er taget højde for såvel  spildevandshåndtering som klimaforandringer i projektplanen for første fase. At loven om spildevandshåndtering fuldstændig understøtter Rønne Havn A/S’ CSR-politik og store engagement i Bright Green Island er jo kun glædeligt,” siger Thomas Thors, bestyrelsesformand for Rønne Havn A/S, der er stolt på hele organisationens vegne:

”Bestyrelsen har fra starten taget aktiv del i planlægningen af havneudvidelsen og medlemmerne har - siden professionaliseringen af bestyrelsen i maj 2016 - deltaget i forhandlinger på mange niveauer. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke den yderst kompetente og engagerede direktion og bestyrelse – samt de dygtige medarbejdere hos Rønne Havn A/S for deres store indsats.”

SOLID BUSINESS-CASE BANER VEJEN

Som enhver anden virksomhed, har Rønne Havn A/S begivet sig ud på det private lånemarked med henblik på at skaffe finansiering til projektet. Det sker på helt almindelige lånebetingelser på de finansielle markeder, hvilket er den primære årsag til, at havneudvidelsen foregår i de fire faser, der forventes eksekveret i henholdsvis år 2020, 2030, 2040 og 2050.

”Det ville ikke kunne lade sig gøre at opnå finansiering, hvis ikke vi har kunnet påvise en solid businesscase, der konkret dokumenterer, at der er et stort og stadigt stigende markedspotentiale,” slutter Thomas Bendtsen.

For yderligere oplysninger:

Thomas Bendtsen, adm. dir. for Rønne Havn A/S MB: 30 61 07 63

Thomas Thors, bestyrelsesformand for Rønne Havn A/S MB: 40 16 03 54

Vicki Johansen, Presseansvarlig hos Rønne Havn A/S MB: 24 79 47 29/Mail: vicki.johansen@roennehavn.dk