Rønne Havn

Vis menu

Særdeles høj havneaktivitet i Rønne

Mange forskellige fartøjer lægger til kaj i Rønne Havn i denne uge. Folkemødet sætter selvfølgelig gang i aktivitetsniveauet, men de fleste havneaktiviteter har reelt intet med Folkemødet at gøre. Krydstogtanløb, bulk-arbejde, Nato-øvelse og havneudvidelse trækker en stor del af havnens erhvervsaktiviteter netop nu og aktivitetsniveauet er højere end sidste år, lyder der fra Rønne Havn A/S.

Flere færgeafgange er sat ind i forbindelse med Folkemødeugen på Bornholm og alle færger er fyldt til bristepunktet. Det er naturligvis gavnligt for forretningen hos Rønne Havn A/S, som står bag havnedriften, men det er reelt en lille del af de samlede erhvervsaktiviteter, der foregår netop nu.

”Efterspørgslen på bulk er steget og vi ser en øget aktivitet indenfor dette segment, som er højere end de tidligere år. Desuden er vi jo i fuld gang med første fase af vores havneudvidelse, hvor uddybnings- og bunkerfartøjer samt pramme med sten- og stålleverancer osv. lægger til kaj på jævnlig basis,” siger Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.

Når NATO så beslutter sig for at sende 43 flådefartøjer ud på øvelse i Østersøen, så giver det også et par besøg i denne sammenhæng.

”Vi får flere militærfartøjer ind og har samtidig besøg af krydstogtskibet CLIO, men har også en del fartøjer der sejler med flis og skærver. Så alt andet lige, så er der godt gang i havneaktiviteterne,” siger Ulla Kiersgaard, der – som en anden flyveleder – har det samlede overblik over de ankomster og afgange der er planlagt efterhånden som havnen har ledig kajkapacitet.

Men selvom Folkemødet ikke trækker den største del af de aktiviteter der er i havnen netop nu, så trækker opgaven ressourcer:

”Vi går i gang med planlægningen et helt år før og samarbejder med rigtig mange myndigheder mhp. at eksekvere infrastrukturopgaven på så smidig og effektiv en måde som muligt. Vi samarbejder med Beredskabsstyrelsen, Søværnet, det lokale politi, PET og Hjemmeværnet og det er en stor fornøjelse og forløber professionelt,” slutter Ulla Kiersgaard.