Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S leverer et flot årsregnskab

2018 blev året hvor de første væsentlige kontrakter for offshore vind blev indgået, hvor antallet af krydstogtsanløb og passagerer steg, og hvor nye kunder inden for andre forretningsområder kom til. 2018 blev også året hvor Transportministeriets beslutning om et skifte af færgeoperatør blev effektueret.

”Skiftet medførte for Rønne Havn A/S, at virksomheden skal have udbetalt tilgodehavender for et større millionbeløb fra den tidligere operatør, Danske Færger A/S, som ellers skulle have været betalt over en årrække. De forventede indbetalinger præger således tallene i årsregnskabet såvel på top- som på bundlinjen. Det har desværre vist sig, at Danske Færger A/S kun i begrænset omfang anerkender Rønne Havn A/S’ krav. Rønne Havn A/S afventer derfor stadig rettens afgørelse herom,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsregnskab for 2018.

Dette skal dog ikke skygge for, at selskabets økonomiske udvikling er fornuftig og ligger i tråd med de udarbejdede budgetter.

”Ser vi bort fra Færgen A/S’ manglende indbetalinger, så anser jeg vores samlede resultater for yderst tilfredsstillende. For de viser, at selskabets strategi- og forretningsplan ”Klar Kurs 2025” – er begyndt at bære frugt, hvilket vil bidrage markant til finansieringen af fremtidssikringen af Rønne Havn. En fremtidssikring som vil sikre den fremtidige forsyning til Bornholm og samtidig skabe gode forudsætninger for udvikling af det bornholmske erhvervsliv,” udtaler Thomas Bendtsen, der bakkes op af Thomas Thors, bestyrelsesformand for Rønne Havn A/S:

”Det flotte regnskab, som Rønne Havn A/S nu præsenterer, giver mig al anledning til at se fortrøstningsfuldt på de kommende års udvikling, også selvom tallene er stærkt påvirket af resultatet af de igangværende retssager mod den tidligere færgeoperatør. Det bekræfter mig i, at al den møje som bestyrelse, direktion og organi­sation har lagt for dagen i udviklingen - og eksekvering af Strategi og Forretningsplanen - har været ’det rigtige valg’,” udtaler han.