Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S følger myndighedernes anbefalinger og påbud

COVID19: Rønne Havn A/S følger myndighedernes påbud, restriktioner og anbefalinger – for at ’holde Bornholm kørende’.

Rønne Havn A/S’ fremmeste opgave er at holde Rønne Havn og forsyningslinjen til Bornholm i drift 24-7 og alle 365 dage om året.

”Forsyningslinjen er vigtig for det Bornholmske samfund og øens borgere. Det er vi meget bevidste om og vi gør det der skal til for at ’holde Bornholm kørende’ – også i krisetid,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S.

For at forhindre spredningen af COVID19-virus, følger vi de anbefalinger, restriktioner eller påbud, der kommer fra de danske myndigheders side og har, lige fra starten, taget situationen meget alvorligt.

”Det har blandt andet den konsekvens, at vi har sendt alle administrative funktioner hjem. Det er således kun – skiftende havnevagter – der driver Havnekontoret og her er der indført skærpede krav til hvorledes et vagtskifte kan foregå samt skærpede krav til havnevagtens dialog og inter-ageren med eksterne brugere eller borgere på havnen. Jeg vil således på det kraftigste opfordre til, at alle unødvendige borgerhenvendelser til Havnekontoret udskydes til myndighederne ophæver de nuværende samfundsrestriktioner og at brugere af havnen udviser samfundssind,” udtaler Thomas Bendtsen, CEO for Rønne Havn A/S i en pressemeddelelse.

Krydstogt-anløb

Det er klart, at en COVID-19-pandemi påvirker det internationale krydstogtmarked, som vi dags dato kan konstatere befinder sig i en sårbar situation.

”Som det ser ud dags dato, så ankommer sæsonens første krydstogtskib, Astoria, den 29. marts. Vi har dags dato ikke modtaget ændringer til bookinglisten for 2020. Da ingen ved hvordan pandemien udvikler sig, så kan vi ikke udelukke, at myndighederne kommer med nye påbud eller at vi kan få nogle aflysninger. Men vi vil gerne understrege, at vi følger de regler, myndighederne udstikker,” udtaler Thomas Bendtsen, der følger myndighedernes anbefalinger time for time.

Rønne Havn A/S vil informere pressen, hvis og såfremt der sker yderligere ændringer, der relaterer sig til COVID19-situationen. Af sikkerhedshensyn tilbyder vi ikke at mødes til liveinterviews pt.

For yderligere information – kontakt:

Vicki Johansen, Presseansvarlig hos Rønne Havn A/S

Tlf:    + 45 24 79 47 29 eller Mail: Vicki.Johansen@roennehavn.dk. Web: www.roennehavn.dk