Rønne Havn

Vis menu

INFORMATION VEDR. RØNNE HAVN A/S' HÅNDTERING AF COVID19

Myndighederne har nu skærpet kampen mod Corona-virus og har udstukket en række påbud, som Rønne Havn A/S følger.

Derfor har Rønne Havn A/S fra torsdag den 12. marts 2020 kl. 6.00 kun den absolut nødvendige bemanding af havnekontoret. Det er forventningen, at dette nødberedskab opretholdes i foreløbig to uger, dvs. frem til torsdag den 26. marts 2020.

Det vil sige:

  • Alle i organisationen er informeret om de skærpede hygiejnekrav og anbefalinger til at ’holde afstand’
  • Havnevagtfunktionen opretholdes i henhold til sædvane
  • Kranførere kan tilkaldes til opgaver, men de må ikke komme forbi kontoret med mindre det er absolut nødvendigt.
  • Trossefolk kan tilkaldes, men de må ikke komme forbi kontoret med mindre det er absolut nødvendigt.
  • Alle fra teknisk afdeling skal blive hjemme, med mindre der tilkaldes jf. ovenstående eller i givet fald der gives direkte instruks fra en overordnet.
  • Alle fra administrationen skal blive hjemme, og telefonen stilles om til mobiler.
  • Havnevagten skal holde kontoret aflåst, - også i dagtimerne. Der er sat skilt på døren vedr. COVID19-information.
  • Alle ledere, chefer, direktører mv. har aflyst møder på kontoret i de kommende 14 dage, og skal ellers holde sig væk fra havnekontoret og arbejde hjemmefra.

Rønne Havn A/S vil desuden på det kraftigste opfordre til, at alle unødvendige borgerhenvendelser til Havnekontorets personale udskydes til myndighederne ophæver de nuværende samfundsrestriktioner og at brugere af havnen udviser det samfundssind, som i denne tid kræves af os alle med henblik på at begrænse udbredningen af COVID19.

 

 

Det skal understreges, at det fortsat er muligt at kontakte Rønne Havn A/S jf. oplysningerne på www.roennehavn.dk