Rønne Havn

Vis menu

Bornholm har infrastruktur til at være Energi-ø

”Ved at gøre Bornholm til Energi-ø og til centrum for energibranchen i Øst, gavner det både klimaet og beskæftigelsen”, lyder det fra Rønne Havn A/S.

Regeringen foreslår i et nyt Klimaudspil at Bornholm gøres til energiø ved at etablere og tilkoble op til 2 GW havvind senest i 2030 med forbindelser til Sjælland og Polen.

Hos Rønne Havn på Bornholm, der blandt andre er valgt til monterings- og udskibningshavn i forbindelse med opførelsen af den til dato største havvindmøllepark på Kriegers Flak (600 MW), er der glæde at spore:

”Vi er glade for at Bornholm er udpeget til at blive energiø, at en 2 GW-havvindmøllepark foreslås placeret her og at Østersøregionen bliver prioriteret, så klima- og energiambitionerne nu også gælder Øst for Storebælt, så hele Danmark får glæde af de beskæftigelseseffekter der er i kølvandet på opførelsen af havvindmølleparker i Danmark,” udtaler Thomas Bendtsen, administrerende direktør for Rønne Havn A/S.

Energi-ø i Østersøregionen

Tanken om at gøre Bornholm til Energi-ø blussede for alvor op, da Ørsted i november 2019 foreslog at placere en gigantisk havvindmøllepark ved Bornholm på det allerede screenede areal på Rønne Banke og samtidig gøre Bornholm til Energi-ø ved at etablere en transformerstation på Bornholm som det logiske kabel-led mellem Sverige, Danmark, Tyskland og Polen og dermed gøde jorden til et gensidigt frugtbart energi- og klimasamarbejde mellem de europæiske østersølande.

”Vi er rigtig glade for Regeringens udspil om at gøre Bornholm til Energi-ø. Det kan blive banebrydende. Der er ingen tvivl om, at Bornholm står særdeles godt rustet til at være energibranchens centrum i Øst. Vi har bygget et moderne og klimasikret 150.000 kvadratmeter stort havneareal, som er specielt designet til at kunne håndtere de tunge projektlaster, i form af fx vindmølledele fra offshore wind-branchen, og hvor de nye kajkonstruktioner har en bæreevne der er yderst konkurrencedygtig i det internationale marked, som vores havn agerer i. Det betyder at vi har den helt rette infrastruktur til rådighed,” udtaler Thomas Bendtsen.

Samfundsbegrundet færgebetjening & Power to X

Regeringen foreslår endvidere at sætte skub i de nye PTX-teknologier. Konkret handler det om at omdanne den grønne strøm til grøn brint, der på sigt kan indpasses i flere sektorer gennem Power-to-X (PtX)-teknologier, således at vi kan lagre den og i fremtiden kan transportere vores varer på en mere bæredygtig måde.

”Dette forslag kan få stor betydning for transportsektoren og den maritime industri. Jeg kan da godt se en mulighed for at Regeringen eksempelvis vælger – som en del af den samfundsbegrundende færgebetjening på Bornholm – at integrere de grønne power to X-løsninger til de færger der betjener Bornholm og som er en vigtig del af den daglige forsyningsåre. Det vil uden tvivl få en stor og gavnlig effekt på miljøet. Hvis dette kunne kobles op på forskning- og testfaciliteter til videreudvikling og kvalificering af power to X- teknologierne, så kan Danmark for alvor blive first mover og bevare den grønne førertrøje,” udtaler Thomas Bendtsen, der mener, at der ikke kan være nogen tvivl om at Bornholm ligger lige i centrum for de energipolitiske interesser Østersø-landende imellem:

”Fra havnens side kan vi kun tilslutte os Regeringens udmeldinger om et stærkere og tværeuropæisk østersø-samarbejde. I dette samarbejde er Bornholm et oplagt epi-center for Danmarks energipolitiske erhvervsinteresser i Øst,” udtaler Thomas Bendtsen.

For yderligere oplysninger – kontakt:

Vicki Johansen, Presseansvarlig: 24 79 47 29 eller vicki.johansen@roennehavn.dk

FAKTA:

Fakta: Siemens Gamesa har valgt Rønne Havn A/S til monterings- og udskibningshavn

 • Kriegers Flak ligger i Østersøen, godt 30 sømil vest for Bornholm, hvilket cirka svarer til 3 timers sejlads.
 • Den består af 72 vindmøller af typen SWT-8,4-167. De er omkring 230 meter høje og har en samlet effekt på 604,8 MW.
 • Opførelsen af mølleparken starter i 2020 og når den er færdig, leverer den strøm til omkring 600.000 danske husstande.

 

Fakta: MHI Vestas har valgt Rønne Havn A/S til monterings- og udskibningshavn

 • Arcadis Ost-havvindmølleprojektet pågår i perioden primo juni 2022 til primo februar 2023.
 • MHI Vestas opstiller 27 havvindmøller af typen V174-9.5 MW på Arcadis Ost 1.
 • De 27 havvindmøller producerer samlet set 257 MW.
 • Arcadis Ost 1 ligger cirka 74 kilometer fra Rønne Havn.
 • Havvindmølleparken vil kunne levere CO2-venlig strøm til ca. 300.000 tyske husstande.

 

Fakta: Rønne Havn A/S

 • Rønne Havns infrastruktur tiltrækker sig stor opmærksomhed fra det internationale offshore wind-marked – som følge af det nybyggede havneareal, der stod færdigt den 4. oktober 2019.
 • I perioden fra midt oktober 2017 til 4. oktober 2019 har Rønne Havn A/S fået bygget et 150.000 kvadratmeter stort havneareal, der er special designet til at kunne håndtere de særdeles tunge projektlaster, som Offshore Wind-industrien kræver.
 • Samlet set er der 575 meter kaj i det nye område.
 • Ro-Ro-ramper er målrettet særoperationer.
 • Kajer er dimensioneret med en bæreevne på 50 ton pr. kvadratmeter.
 • Den ny ydre bølgebryder skaber rolige manøvreforhold i havnen.
 • Vanddybden er øget til 11 meter.
 • Havnen er klimasikret.