Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S rejser 25 hektar Folkeskov sammen med Growing Trees Network

Rønne Havn A/S planter 100.000 træer. Det er resultatet af en aftale med Growing Trees Network Global om skovrejsning i Danmark. De første 6.000 træer plantes i disse uger i Hillerød Kommune.

Transportsektoren- og den maritime industri bidrager hver eneste dag til at holde gang i erhvervslivet til gavn for den danske eksport, import og jobskabelse. Disse sektorer har en gavnlig effekt på handelslivet, turismeerhvervene, den lokale bager- eller håndværksmester og mange flere. Det gør sig også gældende på Bornholm, hvor Rønne Havn A/S driver Bornholms primære forsyningshavn.

For at støtte op om Regeringens klimamål om en 70 % reduktion i CO2 i 2030 så tager Rønne Havn A/S ansvar for sit eget klimaaftryk og indgår nu aftale med Growing Trees Network Global:

”Med denne klimapartnerskabsaftale, forpligter vi os nu til, i samarbejde med Growing Trees Network og Naturstyrelsen, at plante 10.000 træer årligt i 10 år, hvilket samlet set svarer til 25 hektar ny skov i perioden. Dette skal ses som en naturlig del af havnens bæredygtighedsarbejde, som er en integreret del af Rønne Havn A/S’ CSR-strategi,” udtaler Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør for Rønne Havn A/S på Bornholm.

Hos Growing Trees Network Global er man glad for det nye samarbejde:

”Jeg er meget glad for vores nye klimapartnerskab med Rønne Havn A/S, som får en stor betydning for vores fælles miljø. Vi samarbejder med Naturstyrelsen, som sørger for at finde ledige beplantnings-arealer i samarbejde med de enkelte kommuner i Danmark. Rønne Havn A/S har udtrykt ønske om, at det meste af beplantningen skal placeres lokalt på Bornholm, men hvis ikke det lykkedes at opnå adgang til ledigt areal her, så plantes øvrige steder i Danmark. Derfor planter Rønne Havn A/S i denne uge de første 6.000 træer i Skævinge Folkeskov ved Hillerød nord for København,” udtaler Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Global.

Miljøminister bifalder Rønne Havn’s initiativ

Miljøminister, Lea Wermelin, giver det nye klimapartnerskab rosende ord med på vejen:

”Det er sådanne partnerskaber, der for alvor kan skabe gode resultater for miljøet og jeg håber at initiativer som dette kan få flere små- og mellemstore virksomheder til at overveje at kigge i de samme grønne baner, så vi kan minimere CO2-udslippet og nå vores 2030-mål samtidig med, at de nye skovområder skaber bedre levesteder for dyr og gode rekreative områder for os mennesker. Som en afgørende ekstra bonus bliver de nye Folkeskove plantet ovenpå vigtige drikkevandsmagasiner, så vi ved hjælp af biodiversiteten sikrer fremtidens rene drikkevand for de kommende generationer.”

Hos Rønne Havn A/S arbejder de hen mod klimaneutralitet i 2030:

”Vi har foretaget mange bæredygtige valg i de seneste 7 år, som har ført til at vi har reduceret vores CO2-udslip eller miljøaftryk betragteligt. Vi har investeret i en modtagerfacilitet til spildevand fra krydstogtskibe, så skibenes spildevand ikke blot ledes ud i Østersøen. Vi har investeret i EL-biler, skiftet til LED-belysning og indført bæredygtig affaldssortering. Vores seneste initiativ er at integrere nogle af FN’s i alt 17 verdensmål i vores virksomhedsdrift. Vi understøtter udbygningen af havvind ved at være udskibningshavn til havvindmølleparker i Østersøen, så de vedvarende energityper kan blive mere udbredt. Vi gør rigtig meget, vi tager vores miljøansvar alvorligt og vi er glade for at kunne bidrage til skovrejsningsprojekter rundt omkring i Danmark. Vi håber naturligvis på, at det også vil lykkedes at kunne plante lokalt her på Bornholm,” udtaler Thomas Bendtsen, administrerende direktør for Rønne Havn A/S.

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger – kontakt:

Vicki Johansen, Presseansvarlig hos Rønne Havn A/S: 

24 79 47 29 

Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for GTNG: 

40 15 35 94

Jakob Sejr Teichert. Pressechef for Miljøministeren:

61 39 17 26

 

Billedtekst: Lars Heiselberg Vang Jensen ved beplantning af Douglasgran i Skævinge Folkeskov.

Fakta:

Growing Trees Network Global har, som en del af aftalen med Rønne Havn A/S, forpligtet sig til at anvende de træarter, der har det største CO2 optag pr. år. (Fx Douglasgran osv. jf. figur)

Første beplantning sker ultimo maj/juni 2020:

  • Rønne Havn A/S planter sine første 6000 stk. douglasgrantræer i Skævinge Folkeskov i maj/juni 2020. Arealet hedder Lønsgaard.
  • hektar tilplantes med 4.000 stk. træer.
  • 6000 stk. træer vil optage ca. 1,5 hektar effektivt tilplantet ny Folkeskov.
  • Rønne Havn A/S har for år 2020 valgt at ’gemme’ 4.000 træer med håb om at kunne plante disse lokalt på Bornholm, såfremt areal frigives af Naturstyrelsen og Bornholms regionskommune.

Fakta

Rønne Havn A/S har nedbragt sit CO2 udslip

  • Rønne Havn A/S udledte 434 ton CO2 i 2013. I 2019 udledte havnen 295 ton CO2.
  • Rønne Havn A/S har som mål, at arbejde hen mod klimaneutralitet i 2030.