Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S: Ros til bred klimaaftale

Rønne Havn A/S roser parter bag ny ambitiøs klimaaftale.

Danmark skal nu have verdens to første energiøer på i alt 5 GW, og der skal investeres i CO2-fangst og power-to-X.

Den ene energi-ø bliver Bornholm.

"Nu bliver Øst-Danmark prioriteret når det handler om etablering af havvindmølleparker og energiø samt udbredelsen af power-to-x løsninger. Det er godt at se, at ambitionen om at Danmark skal 'bevare den grønne førertrøje' også kommer til at påvirke såvel vækst som beskæftigelse i Østersøregionen, så vi får hele Danmark med i projektet," udtaler Thomas Bendtsen, adm. dir. for Rønne Havn A/S og fortsætter:

"Vi har investeret i et havnebyggeri, som stod færdig i oktober 2019 og som har en infrastruktur der er i stand til at håndtere særdeles tunge projektlaster, som fx vindmølledele indenfor offshore wind-industrien mm. Vi skal snart agere monterings- og udskibningshavn når Kriegers Flak på 600 MW skal etableres. Næste projekt bliver Arcadis Ost 1 ved Rügen - hvor vi også skal ligge infrastruktur til montering og udskibning af møller," udtaler Thomas Bendtsen.

Der er ifølge Thomas Bendtsen ingen tvivl om, at den nye Klimaaftale rummer store muligheder for Rønne Havn A/S, virksomheder i Østersøregionen og de lokale virksomheder på Bornholm:

"En op til 3 gigawatt havvindmøllepark på Rønne banke, Energi-ø og power-to-x-løsninger vil skabe en masse grønne jobs i hele værdikæden. For de virksomheder, som er professionelt drevet, omstillingsparrate og i stand til at byde ind på de muligheder der opstår, vil der være nogle gode muligheder for at vækste."

Det er regeringen og Venstre, DF, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet der står bag aftalen.

 

For yderligere information - kontakt:

Vicki Johansen, Presseansvarlig: 24 79 47 29 eller vicki.johansen@roennehavn.dk