Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S: Danske Færger A/S har valgt at anke

Rønne Havn A/S valgte at trække Danske Færger A/S i retten, som følge af uenighed omkring fortolkning af nogle finansierings- og brugsaftaler. Rønne Havn A/S fik medhold i byretten i juli måned. Nu anker Danske Færger A/S sagen – som beløber sig til mere end 50 mio. kr.

Rønne Havn A/S og Danske Færger A/S har - siden Danske Færger A/S i foråret 2018 ikke fik forlænget sin kontrakt om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm- været uenige i fortolkningen af nogle aftaleretlige forpligtelser, som Danske Færger A/S havde i forbindelse med ophør af besejlingen af Rønne Havn. 

Rønne Havn A/S rejste derfor en retssag mod Danske Færger A/S i 2018, som blev endeligt behandlet ved Retten På Bornholm i starten af juli måned. Her gav byretten Rønne Havn A/S medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler, som beløber sig til mere end 50 mio. kr.

Nu har Danske Færger A/S valgt at anke dommen og føre den til en højere retsinstans, hvilket er Østre Landsret.

”Sådan som det danske retssystem er indrettet, så har en modpart mulighed for at anke, hvis modparten ikke er tilfreds med en domfældelse. Vi fortsætter arbejdet i retssystemet, da vi fortsat mener at vi har en stærk sag. Vi har fra starten været af den opfattelse, at vores krav overfor Danske Færger A/S ifm. ophøret af besejlingen af Bornholm var berettigede, hvorfor vi valgte at gå rettens vej, da vi ikke kunne opnå et forlig med Danske Færger A/S. Kravene vedrører restfinansieringen af de anlæg, som Danske Færger A/S har fået etableret og benyttet. Kravene omhandler også de tilhørende reetableringsforpligtelser,” udtaler Thomas Bendtsen, administrerende direktør, Rønne Havn A/S.

Ifølge Retten På Bornholm så drejer sagen sig om:

”hvorvidt Danske Færger A/S er forpligtet til dels at betale restgælden på tre mellem parterne indgåede finansierings- og brugsaftaler, dels at foretage reetablering af anlæg omfattet af aftalerne og en i 1999 mellem parterne tilsvarende indgået (og bortset fra reetableringsforpligtelsen i øvrigt opfyldt og indfriet) finansierings- og brugsaftale.”

Hvornår sagen tages op igen er endnu uvist.

For yderligere oplysninger – kontakt:

Vicki Johansen, Presseansvarlig ved Rønne Havn A/S: +45 24 79 47 29 eller vicki.johansen@roennehavn.dk