Rønne Havn

Vis menu

Landsretten giver Rønne Havn A/S medhold i sag mod Danske Færger A/S

Landsretten er enig med byretten i, at Danske Færger A/S skal betale restgælden til Rønne Havn A/S, men foretager et fradrag. Danske Færger A/S skal foretage fuldstændig reetablering af en række af de anlæg, de har benyttet.

Siden Danske Færger A/S i foråret 2016 ikke fik forlænget kontrakten om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, har parterne været uenige i fortolkningen af en del af de aftaleretlige forpligtelser, som Danske Færger A/S havde i forbindelse med ophør af besejlingen af Rønne Havn. 

Rønne Havn A/S anlagde i 2018 en retssag mod Danske Færger A/S, fordi de udlod at indfri de resterende økonomiske forpligtelser og foretage reetablering efter anlæg, der skulle fjernes. Sagen blev behandlet ved Retten på Bornholm i juli 2020, hvor byretten gav Rønne Havn A/S medhold i sin fortolkning af de indgåede aftaler både omkring betaling af restgæld og kravet om fuldstændig reetablering i lighed med, hvad der gælder for havnens øvrige brugere.

Landsretten har med sin afgørelse i sagen givet Rønne Havn A/S medhold i fortolkningen af de aftaler, som havnen har haft med Danske Færger A/S. Landsretten anser også Rønne Havn A/S’ krav for berettigede.

Landsretten mener, modsat byretten, at der skal foretages et fradrag svarende til betalinger som Rønne Havn A/S modtager fra Molslinen. Ligesom landsretten, modsat byretten, fratager to anlæg fra forpligtelse om reetablering fra en aftale indgået i 1999.  

”Vi er glade for landsrettens vurdering af sagen, selvom den ikke var så klokkeklar som byretten. For os var det vigtigt, at vi fik rettens ord for, at Danske Færger A/S skal indfri deres gæld, og de samtidig skal foretage en fuld reetablering af en række anlæg, som de har benyttet, mens de har besejlet Bornholm. Danske Færger A/S har nu et år til at få reetableringen gennemført, og det ser vi frem til, for det vil dermed sætte et endeligt punktum i sagen,” siger Thomas Bendtsen, administrerende direktør, Rønne Havn A/S