Rønne Havn

Vis menu

Konsortium ønsker at gøre Bornholm til en grøn tankstation til skibsfart

Et internationalt konsortium vil arbejde for, at Bornholm bliver en grøn bunkerhub i Østersøen, hvor skibe i fremtiden kan tanke bæredygtige brændstoffer

Bornholm Bunker Hub er navnet på et nyt konsortium, hvor flere internationale aktører tester muligheden for at etablere en tankstation med grønt skibsbrændstof på Bornholm. I konsortiet deltager flere danske virksomheder, herunder Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsøe og Bunker Holding.

Konsortiet Bornholm Bunker Hub har netop igangsat en forundersøgelse for at afklare det økonomiske potentiale i at levere bæredygtige brændstoffer i Østersøen, brændstoffer som er produceret ved brug af offshore vindenergi. Projektet vil undersøge muligheden for, hvordan lokal Power-to-X kan understøtte behov for bæredygtige brændstoffer til de mere end 60.000 skibe, der hvert år passerer Bornholm midt i Østersøen.

Lanceringen af ​​Bornholm Bunker Hub kommer kun få uger efter, at den danske regerings vækstteam på Bornholm har anbefalet, at der bør foretages en undersøgelse af Bornholm som en grøn transporthub i Østersøen.

En ændring af energikilden til den nationale skibsfart kan bidrage direkte til Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. Visionen om Bornholm Bunker Hub kan også skaleres og bidrage væsentligt til at reducere den globale CO2-udledning. Danmark er med lang historie som både maritim- og energifrontløber ideelt placeret til også at tage den globale førertrøje inden for ændring til grøn energi til skibe.

Bornholm er også centralt beliggende i forhold til at kunne udnytte det store potentiale for grøn elektricitet fra havvind i hele Østersø-regionen - ikke kun i de danske farvande, men også i Sverige, Polen og Tyskland. Det betyder, at Bornholm kan blive et unikt energicenter, der udnytter de regionale energiressourcer til at reducere CO2-emissioner i samfundet, herunder blandt skibsfart. Som en del af projektet vil det også blive undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at producere den grønne ammoniak lokalt på Bornholm, eller om den skal importeres i første fase.

Konsortiet bag Bornholm Bunker Hub består af otte partnere: Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsoe, Bunker Holding Group, Wärtsilä, Rambøll, Bureau Veritas og Port of Roenne A/S.

Anders Nordstrøm, chef for Ørsteds aktiviteter indenfor brint og power-to-x:
”Vi ser et stort potentiale i at udnytte Bornholm som en energiø til at opfylde den danske regerings ambitiøse mål for at nedbringe CO2-udledningen. Danmark har en unik mulighed for at skabe en industriel styrkeposition inden for produktion af bæredygtige brændstoffer til tung transport og skabe arbejdspladser i processen. Bornholms strategiske placering gør det også ideelt som et knudepunkt for grønne energiløsninger, og vi ser frem til at undersøge potentialet for at levere bæredygtige brændstoffer til skibsfart fra Bornholm.”

 

Carsten Jensen, CEO i Bornholmslinjen:
”Bornholm passeres dagligt af mange skibe fra hele Østersøområdet. Det er indlysende at få ideen om en bunkerhub på Bornholm og undersøge muligheden og potentialet for at skabe en bæredygtig forretning i fremtiden.”

 

Jes Nikolaj Knudsen, Senior Product Line Director hos Haldor Topsøe:
”Ammoniak produceret af vedvarende energi er et meget lovende skibsbrændstof. Grøn ammoniak kan produceres fra luft, vand og elektricitet fra vindmøller eller solceller - og som brændstof kan den grønne ammoniak fjerne uønskede emissioner fra skibsfarten, som i dag tegner sig for 2,5% af den globale drivhusgas. Hos Haldor Topsøe har vi videreudviklet vores verdensledende ammoniakteknologi til at arbejde optimalt sammen med den svingende energiforsyning fra vind og sol, og vi er stolte af at kunne bidrage til Bornholm Bunker Hub, som vil kunne bidrage positivt til regionens økonomi og reducere CO2-emissionerne betydeligt.”

 

Christoffer Berg Lassen, CCO, Bunker Holding Group:
”Vores branche står over for en vigtig og meget kompleks opgave i den kommende fremtid. For at løse denne opgave er det utroligt vigtigt, at vi samarbejder på tværs af branchen og bidrager med vores individuelle ekspertise. Et projekt som dette er et godt eksempel på, hvordan vi som industri kan danne en fælles front i arbejdet med den grønne overgang. ”

 

Cato Esperø, salgschef, Wärtsilä i Norge
”I Wärtsilä står dekarbonisering øverst på vores dagsorden. Vi ser Bornholm Bunker Hub-initiativet som meget interessant i forhold til vores igangværende udvikling af multifuel motorer og test af fremtidige rene brændstoffer til skibsfart. Vi ser virkelig frem til de erfaringer, som deltagelsen i et sådant fremadrettet konsortium vil give os.”

 

Leif Laszlo Haaning, markedsdirektør i Rambøll:
”Vi er stolte over at være en del af konsortiet og derved forme udviklingen af ​​den grønne overgang. Vi ser et stort potentiale inden for grøn skibsfart og PtX i Østersøen og håber, at vi i konsortiet både kan modne teknologien og skabe lokale job. Nu skal vi først foretage en forundersøgelse, så vi kan skabe det rigtige grundlag for vigtige, fremtidige beslutninger. ”

 

Gijsbert de Jong, Marine Chief Executive Nordics hos Bureau Veritas Marine & Offshore:
”For at fremskynde den maritime energiomstilling er det altafgørende at udvikle ikke kun fremdriftsteknologien, men også tilgængeligheden af ​​grønne brændstoffer til skibsfarten. Bornholm-projektet samler alle relevante interessenter for at få dette til at ske. Hos Bureau Veritas vil vi støtte dette spændende projekt ved at levere teknisk og lovgivningsmæssig ekspertise til sikker opbevaring og håndtering af alternative grønne brændstoffer og ved at adressere certificeringen af ​​disse brændstoffer til oprindelsen.”

 

 

Thomas Bendtsen, administrerende direktør i Port of Roenne A / S:
”Vi ser store muligheder for Bornholm at bruge sin centrale position som et knudepunkt, hvor skibe i fremtiden kan genopfylde bæredygtige brændstoffer.”

 

Medlemmer af Bornholm Bunkerhub

Ørsted er verdens førende inden for produktion af vedvarende energi fra havvind og er nu også dybt involveret i flere brint- og Power-to-X-projekter i Nordvesteuropa.
Orsted.com

Bornholmslinjen er en afdeling af Molslinjen, der er dedikeret til at reducere energiforbrug og CO2-udslip på alle de ruter, som Molslinjen opererer i Danmark. Ruterne til og fra Bornholm kan være potentielle købere af grønt brændstof fra Bornholm Bunker Hub.
Molslinjen.dk

Haldor Topsøe er en verdensførende leverandør af teknologi til den kemiske industri og raffinaderier. Virksomheden fokuserer sin indsats på at udvikle teknologier, der reducerer CO2-emissioner. Haldor Topsøe har blandt andet udviklet nye teknologier til produktion af grønne brændstoffer baseret på elektricitet fra vindmøller og solceller, såsom ammoniak og methanol. Allerede i dag er Topsøe involveret i mange projekter med fokus på grønne brændstoffer verden over, herunder Helios-projektet, der inkluderer verdens største ammoniakanlæg.
haldortopsoe.com

Bunker Holding Group er verdensledende inden for handel og levering af skibsbrændstof. Virksomhedens aktiviteter dækker hele forsyningskæden og omfatter handel og fysisk levering af skibsbrændstof samt risikostyring. Bunker Holding er derfor stærkt positioneret til at bidrage med både bred markedskendskab og teknisk ekspertise inden for fysisk drift. Datterselskabet Bunker One, der er ansvarlig for den fysiske levering af skibsbrændstof, er aktivt involveret i flere grønne projekter, som vil bidrage med vigtig indsigt i projektet omkring Bornholm som en grøn bunkerhub. Bunker Holding, der ejes af USTC Group, har hovedkontor i Middelfart og er repræsenteret i 33 lande.
Bunker-Holding.com

Wärtsilä er en teknologi- og løsningsudbyder til hav- og energiindustrien og fokuserer på at skabe bæredygtige samfund. Wärtsilä udvikler aktivt sine motorteknologier og tanklagringssystemer til at udnytte alternative brændstoffer i den marine industri. Wärtsilä er også projektleder for ZEEDS-projektet, der fremmer offshore ammoniakbunkerknudepunkter i Østersøen og Nordsøen.
Wartsila.com

Rambøll er involveret i energiinfrastrukturprojekter rundt om i verden og ser en stigende interesse i muligheden for at tilføje Power-to-X-produktion til vedvarende energiprojekter, der øger værdien af ​​den producerede kraft. Rambøll har stor erfaring med at designe store infrastrukturprojekter.
Rambøll.com

Bureau Veritas er verdens førende inden for laboratorietestning, inspektion og certificeringstjenester. Gruppen blev oprettet i 1828 og har mere end 75.000 ansatte fordelt på mere end 1.600 kontorer og laboratorier over hele kloden. Med en klasseret flåde på mere end 11.400 skibe er Bureau Veritas det største klassifikationsselskab efter antal aktiver. Med vores ekspertise støtter vi den maritime energiovergang mod fossilfri sejllads og tjener vores kunder til at imødekomme udfordringerne inden for sikkerhed, miljø, socialt ansvar og kvalitet i hele kæden.
Marine-offshore.bureauveritas.com

Port of Roenne A/S er Bornholms eneste kommercielle havn med færgeruter til Sverige, Danmark og Tyskland. Havnen er valgt som installationshavn for Danmarks største havmøllepark ved Kriegers Flak, og havnen forventes at spille en nøglerolle i realiseringen af ​​den fremtidige energiø ved Bornholm med elektriske forbindelser til Danmark, Polen, Tyskland og Sverige.
Portofroenne.com