Rønne Havn

Vis menu

Udskibning af vindmøller til Kriegers Flak skaber vækst og arbejdspladser på Bornholm

Den netop afsluttede etablering af vindmølleparken ved Kriegers Flak har skabt arbejdspladser og vækst på Bornholm viser en rapport fra konsulenthuset Rambøll

Når der udskibes vindmøller fra Rønne Havn kommer der arbejdspladser og vækst til Bornholm. Det er den klare konklusion i en rapport fra konsulenthuset Rambøll, der har set på beskæftigelseseffekterne af etableringen af havvindmølleparken ved Kriegers Flak, hvor Rønne Havn har været udskibningshavn.

”Under etableringen har en række lokale virksomheder oplevet stigende omsætning, og den øgede omsætning er af et niveau lige fra 100.000 kr. op til en mio. kr. ekstra om måneden. Væksten i omsætning har resulteret i, at der er blevet ansat flere personer i en række lokale virksomheder, og samtidig har nogle virksomheder indikeret, at Kriegers Flak har været medvirkende til at opretholde medarbejderstaben og undgå afskedigelser i 2020, som har været et hårdt år på grund af Corona pandemien,” siger Søren Løvstad Christensen, cheføkonom i Rambøll.

Konsekvensberegningen af effekten af Kriegers Flak-projektet tager udgangspunkt i en række interviews med en række Bornholmske virksomheder, Siemens Gamesa og Muehlhan Denmark samt et samfundsøkonomisk studie af offshore vind.  Ifølge Rambølls interviews har den realiserede økonomiske effekt af Kriegers Flak været på min. 50 mio. kroner til bornholmske virksomheder.

Frem mod 2040 forventer Rønne Havn A/S at være udskibningshavn for ca. 15 GW havvindmølleparker. Rambøll vurderer på den baggrund, at den omsætning som vil tilfalde Rønne Havn A/S og de lokale virksomheder vil generere fuldtidsbeskæftigelse på Bornholm for minimum 24 personer årligt over en periode på 18 år. Vurderingen er baseret på det bornholmske erhvervslivs nuværende evne til at udbyde og sælge de serviceydelser og produkter, der efterspørges, når der skal opføres havvindmølleparker.

”Men det må forventes, at Bornholms erhvervsliv har potentiale for at vinde flere kontrakter i takt med, at de formår at blive en mere integreret del af både opførelse og drift havvindmølleparker.

Det er derfor vores vurdering, at Bornholms erhvervsliv inden for få år vil kunne formå at integrere sig mere i de enkelte processer. Hvis det lykkedes blot at få fem pct. af alle danske leverandørkontrakter, vil den ekstra omsætning potentielt skabe fuldtidsbeskæftigelse for op til knap 80 personer årligt de næste 18 år,” siger Søren Løvstad Christensen.