Rønne Havn

Vis menu

Fremtidssikringen af Rønne Havn er et vigtigt skridt tættere målet

MT Højgaard Danmark er færdig med udbygningen af Galløkken og den anden etape af havneudvidelsen af Rønne Havn. Arbejdet har fulgt tidsplanen på halvandet år og med øget brug af lokale entreprenører.

Fremtidssikringen af Rønne Havn forløber planmæssigt og med udgangen af 2022 overdrager entreprenørselskabet MT Højgaard Danmark anden etape af havneudvidelsen samt udbygningen af Galløkken til projektareal.

MT Højgaard Danmark har det sidste halvandet år arbejdet på en udvidelse af ydermolen i industrihavnen i Rønne med 475 meter, samt etablering af yderligere 300 meter tunglastskaj med 50.000 m2 bagland. De to opgaver, samt udvidelsen af Galløkken, medfører samlet i alt ca 100.000 m2 nyt havneareal, som står færdigt og er overdraget til Rønne Havn A/S.

Udvidelsen af Rønne Havns anden etape er helt som planlagt efter havnens masterplan, som skal forberede Rønne Havn A/S til de øgede krav, der stilles fra havnens kunder, og udvidelsen skal dermed bidrage til at fremtidssikre funktionen som erhvervshavn på Bornholm.

- Med udvidelsen kan vi fortsætte den markante vækst, vi oplever indenfor især udskibning af offshore-vind fra Bornholm. Vores ambition er at fastholde positionen som den mest attraktive havn i Østersøen for installation af havvind, og den konkurrenceposition har vi styrket markant med udbygningen, som er planlagt at skulle tilgodese alle havnens forretningsområder, siger Lars Nordahl Lemvigh, adm. direktør hos Rønne Havn A/S.

Hos MT Højgaard, der har stået for anden etape af havneudvidelsen og Galløkken, er der stolthed og glæde over, at projektet er færdiggjort helt efter tidsplanen.

- Bornholm kaldes ofte solskinsøen, men sammenlignet med mange andre steder i Danmark har vejret med oftere kraftige vinde og store bølger været lidt af en udfordring. På trods af de udfordringer har vi alligevel kunnet holde vores stramme tidsplan og færdiggjort projektet til tiden, og med stor hjælp fra de lokale leverandører, siger projektchef Dan Locht fra MT Højgaard Danmark,  der har meget ros til de lokale virksomheder.

I forbindelse med udbygningen har MT Højgaard Danmark valgt at bruge en række lokale underleverandører og har samlet lagt over 75 mio. kroner hos bornholmske virksomheder.

En af de lokale virksomheder, som har haft en del arbejde i forbindelse med havneudvidelsen, er Maskingaarden i Rønne.

- Det har været en sand fornøjelse at arbejde med MT Højgaard, som har lagt langt flere opgaver hos os, end vi havde turdet håbe på. Det har også betydet noget for vores ansættelser. I 2021 kunne vi udvide vores medarbejderstab med en tredjedel som følge af den øgede aktivitet med havneudvidelsen, og langt de fleste ansatte har vi kunnet holde fast i indtil videre, siger Martin Kofod, direktør i Maskingaarden.

Med færdiggørelsen af den anden etape af havneudvidelsen har Rønne Havn taget et vigtigt skridt i at fremtidssikre havnen. I sommer fremrykkede Rønne Havn to planlagte etaper, som er beskrevet i Masterplanen 2050. Arbejdet med etableringen af de næste etaper vil tidligst begynde i 2023, og er planlagt til at kunne give 10 hektar ekstra multifunktionsprojektareal til bl.a. offshore-projekter. Rønne Havn A/S er i gang med myndighedsbehandlingen af den del af fremtidssikringen, og planlægger en udbudsrunde omkring projektet i løbet af 2023