Rønne Havn

Vis menu

Internationalt konsortium vil tilbyde bæredygtige skibsbrændstoffer på Bornholm i 2025

Det internationale konsortium Bornholm Bunker Hub igangsætter nu en proces med at finde partnere og kunder, som ønsker at øge omstillingen til ikke-fossile brændstoffer og optanke skibe med bæredygtige brændstoffer.

Den grønne omstilling af skibsfarten i Østersøen tager et vigtigt skridt fremad med Bornholm Bunker Hubs planer om at tilbyde tankning af bæredygtige brændstoffer i Rønne Havn fra 2025.

Den ambitiøse plan om at tilbyde grønne brændstoffer til skibsfarten er blevet mere realistisk, efter at konsortiet nu har undersøgt mulighederne for at etablere en grøn bunkerstation med bæredygtige skibsbrændstoffer på Bornholm. Bornholm Bunker Hub har i det seneste års tid gennemført en forundersøgelse af det økonomiske potentiale i at levere bæredygtige brændstoffer til skibsfarten i Østersøen rundt om Bornholm, eventuelt med anvendelse af lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer.

En lokal produktion af Power-to-X-brændstoffer kan blive en vigtig brik i arbejdet med at etablere en konkurrencedygtig bunkerhub og kan være en realitet, når Energiø Bornholm etableres med mindst to GW offshore vindenergi omkring 2030.

Til støtte for mulighederne for at anlægge en grøn bunkerstation ved Rønne Havn vil konsortiet nu gå på udkig efter partnere og kunder, som har et ønske om at bidrage til virkeliggørelsen af Bornholm Bunker Hub.

Konsortiet vil nu bl.a. tage kontakt til potentielle kunder i Østersøområdet for at afdække det forventede behov for bæredygtige brændstoffer.

En række store virksomheder deltager allerede i konsortiet. Planen for Bornholm Bunker Hub er på langt sigt at kunne forsyne grønt brændstof, f.eks. metanol og ammoniak, til de mere end 60.000 skibe, som hvert eneste år sejler forbi Bornholm.

Konsortiet bag Bornholm Bunker Hub består af otte partnere: Ørsted, Molslinjen, Topsøe, Bunker Holding Group, Wärtsilä, Rambøll, Bureau Veritas og Port of Roenne A/S.

Anders Christian Nordstrøm, COO, Ørsted Power2X:
“Efterspørgslen efter grønne skibsbrændstoffer er hastigt stigende, og Bornholms strategiske placering gør øen til et naturligt hjemsted for en bunkerhub til skibstransport i Østersøen.”

Carsten Jensen, CEO, Molslinjen (Bornholmslinjen):
"Det er fantastisk at se, hvor hurtigt vi kan få tingene til at ske, når alle gode kræfter trækker i samme retning. Den grønne omstilling bliver bekostelig, og det vil kræve en stor indsats af os alle – både myndighederne, branchen, virksomhederne og de enkelte kunder. Det er en udfordring, vi skal løse i fællesskab.”

Roeland Baan, CEO, Topsøe:
“Når vi reducerer CO2-udledningen fra skibsfarten, er det samtidig et stort skridt i kampen mod klimaforandringerne. Når vi tænker på, at mere end 60.000 skibe passerer Bornholm hvert eneste år, kan den planlagte bunkerstation på øen få virkelig stor betydning for branchens CO2-aftryk. Det glæder os at være en del af dette spændende projekt, og vi ønsker at bidrage med vores omfattende viden om elektrolyse og Power-to-X.”

Christoffer Berg Lassen, CCO, Bunker Holding Group:
“I Bunker Holding Group engagerer vi os i arbejdet med at understøtte etableringen af den nødvendige bunkerinfrastruktur, så det bliver muligt at levere brændstof med nulemission til skibsbranchen. Vi forventer en stigende efterspørgsel efter grønne brændstoffer som metanol og ammoniak i løbet af dette årti. Derfor giver vi vores fulde støtte og opmuntring til projekter og samarbejdsformer som f.eks. Bornholm Bunker Hub, hvis formål er at skabe mulighed for produktion og levering af bæredygtige skibsbrændstoffer.”

Gudmundur Langvik-Valdimarsson, General Manager Sales, Wärtsilä Denmark:
“Initiativet med Bornholm Bunker Hub vil give os en vigtig viden om, hvordan branchen i fællesskab kan opbygge fremtidens regionale forsyningskæder med grønne skibsbrændstoffer. Vi opfatter disse rene energihubs som et vigtigt middel til at fremme overgangen til grøn skibsfart, og den sikre adgang til grønne brændstoffer vil få en helt afgørende rolle for implementeringen af vores egen rene motorteknologi i fremtidens skibe. Projektet er et godt eksempel på, hvordan vi som branche kan kombinere forskellige ekspertiser og dermed yde et væsentligt bidrag til overgangen til ren energi inden for skibsfarten.”

Gijsbert de Jong, Marine Chief Executive, Nordics, Bureau Veritas:
“Konsortiet Bornholm Bunker Hub har her i den indledende fase påvist, at et samarbejde mellem virksomheder i hele værdikæden virkelig kan sætte skub i arbejdet med at øge skibsfartens omstilling til ikke-fossile brændstoffer. I den efterfølgende fase bliver det vores opgave at understøtte den praktiske realisering af konsortiets ambition om at forsyne skibsfarten med alternativ bunkerbrændstof fra Bornholm.”

Leif Laszlo Haaning, Market Director, Strategic Sustainability Consulting, Rambøll:
“Konsortiet bag Bornholm Bunker Hub vil med sit næste træk tage et væsentligt skridt i retning af at virkeliggøre grøn skibsfart i Østersøen omkring Bornholm. Det er vores håb, at vi kan finde mulige partnere, som deler vores vision om Bornholms store potentiale som bunkerhub for bæredygtige brændstoffer. Vi er i Rambøll stolte over at være på forkant med udviklingen af nye teknologier og dermed kunne medvirke som betroet partner i den grønne omstilling.”

Thomas Bendtsen, CEO, Port of Roenne A/S:
“Vi ser et kæmpe potentiale med Bornholm Bunker Hub, som vil styrke vores arbejde i at blive en energihavn med fokus på  grøn omstilling og grønne skibsbrændstoffer. Sammen med de øvrige partnere i konsortiet Bornholm Bunker Hub er det vores håb, at vi kan udnytte Bornholms enestående placering i Østersøen og skabe vækst for både Danmark og Bornholm.”

Medlemmer af Bornholm Bunker Hub

Ørsted er verdensførende inden for produktion af vedvarende energi fra havvind og har en ambition om at indtage en global førerposition inden for vedvarende hydrogen og grønne brændstoffer.
Orsted.com

Bornholmslinjen er en afdeling under Molslinjen, som gør en særlig indsats for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen på alle de ruter, som Molslinjen opererer i Danmark. Færgerne på ruterne til og fra Bornholm er potentielle købere af grønt brændstof fra Bornholm Bunker Hub.
Molslinjen.dk

Topsøe er en verdensførende leverandør af teknologi til den kemiske industri og raffinaderierne. Virksomheden har fokus på at udvikle teknologier, som reducerer CO2-udledningen. Haldor Topsøe har desuden udviklet nye teknologier til produktion af grønne brændstoffer, som er baserede på elektricitet fra vindmøller og PV-solceller, bl.a. ammoniak og metanol. Haldor Topsøe er allerede i dag engageret i en række produkter med fokus på grønne brændstoffer i hele verden, herunder Helios-projektet med bl.a. verdens største ammoniakanlæg.
Topsoe.com

Bunker Holding Group er verdens førende leverandør og forhandler af skibsbrændstoffer. Virksomheden har siden 1981 specialiseret sig i køb, salg og leverance af brændstof og smøreolie til skibe, ligesom virksomheden tilbyder risikostyring. Datterselskabet Bunker One, som står for fysisk levering af skibsbrændstof i hele verden, er aktivt engageret i en række grønne projekter. Denne knowhow vil bidrage med en vigtig indsigt i projektet omkring Bornholm som en grøn bunkerhub. Bunker Holding ejes af USTC Group, har hovedsæde i Middelfart og er repræsenteret i 33 lande.
Bunker-Holding.com

Wärtsilä indtager en førende global rolle inden for innovative teknologier og livscyklusløsninger til hav- og energiindustrien. Virksomheden hævder sig inden for innovation i bæredygtig teknologi og tjenesteydelser, som skal hjælpe kunderne med hele tiden at forbedre deres miljømæssige og økonomiske præstation. Virksomheden har 17.000 dedikerede og entusiastiske faglige medarbejdere på mere end 200 lokationer i 68 lande og er førende i omstillingen til ikke-fossile brændstoffer med aktiviteter i hele verden.
Wartsila.com

Rambøll er en global, tværfaglig konsulentvirksomhed, som indtager en førende position i Danmark og har kontorer i 35 lande. I denne egenskab er virksomheden engageret i energiinfrastrukturprojekter i hele verden og har stadig større fokus på at tilføje Power-to-X-produktion til projekter med vedvarende energi, som øger værdien af den producerede kraft. Rambøll har designet mere end halvdelen af verdens vindmølleanlæg og er den første danske konsulentvirksomhed, som har fået sine 1,5°C mål godkendt af Science-Based Targets initiative (SBTi). Rambøll har således fuld fokus på bæredygtighed og støtter hele energiomstillingen, lige fra strategi til planlægning og udførelse.
Ramboll.com

Bureau Veritas er verdensførende inden for laboratorietestning, inspektion og certificeringstjenester. Koncernen blev grundlagt i 1828 og har 80.000 medarbejdere, som arbejder på mere end 1.600 kontorer og laboratorier i hele verden. Med en klassificeret flåde på mere end 11.500 skibe er Bureau Veritas verdens største klassifikationsselskab, hvad angår omfanget af aktiver. Virksomheden støtter sine kunder med praktisk rådgivning, værktøjer og teknologi, så de kan træffe de rigtige beslutninger og drive en sikker, bæredygtig og effektiv forretning. Bureau Veritas hjælper kunderne med at navigere i energiomstillingen.
marine-offshore.bureauveritas.com

Port of Roenne A/S er Bornholms eneste kommercielle havn og er et center med færgeforbindelser til Sverige, Danmark og Tyskland. Havnen blev udvalgt som installationshavn for Danmarks største havmøllepark ved Kriegers Flak, og havnen forventes at spille en nøglerolle i realiseringen af den fremtidige energiø langs med Bornsholms kyster – med elektriske forbindelser til Danmark, Polen, Tyskland og Sverige.
Portofroenne.com