Rønne Havn

Vis menu

Rapport: Rønne Havn er forudsætning for vækst og jobskabelse på Bornholm

Erhvervsklyngen omkring Rønne Havn har en beskæftigelseseffekt på over 2100 årsværk og er understøttende for en total omsætning på fem mia. kroner. Det viser en erhvervsanalyse lavet af Gemba Seafood Consulting A/S.

Rønne Havn er en forudsætning for vækst på Bornholm. Det viser en erhvervsøkonomisk analyse lavet af GEMBA, der har vurderet de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og værdiskabende effekter af den erhvervsklynge, som findes omkring Rønne Havn.

GEMBA har sammenlignet resultaterne i 2022 med en tilsvarende analyse udarbejdet i 2008. Resultatet viser, at havnens effekt på det bornholmske samfund er øget markant og strækker sig nu ud over hele øen, da hovedparten af de bornholmske virksomheder enten er direkte eller indirekte afhængige af at kunne modtage eller sende varer via Rønne Havn eller levere services til aktiviteter på havnen ifølge rapporten fra GEMBA.

Aktiviteterne omkring Rønne Havn har en samlet beskæftigelseseffekt på over 2100 årsværk og udgør godt 15 procent af den samlede beskæftigelse på Bornholm.

Ved GEMBAs undersøgelse i 2008 var beskæftigelseseffekten på godt 1800 årsværk. Havnens effekt på den lokale beskæftigelse er dermed steget med 16 procent i de sidste 14 år, mens Bornholms samlede beskæftigelse i samme periode er faldet med fem procent. Erhvervsklyngen på havnen udgør i dag en større andel af den samlede beskæftigelse på Bornholm.  

”Rønne Havn og virksomhederne omkring havnen og dens aktiviteter virker i stigende grad som en dynamo for erhvervsudvikling - ikke kun på havnen - men også for udviklingen på hele Bornholm. Udviklingen blandt havnens virksomheder, og følgevirkningerne deraf, viser, at den gennemførte udvidelse og satsningen på at tiltrække aktivitet omkring havnen er lykkedes efter hensigten. Rønne Havn er dermed en hjørnesten i bestræbelserne for at skabe øget vækst og jobskabelse på Bornholm,” siger Jens Henrik Møller, partner i GEMBA.

Omsætningen, som skabes i erhvervsklyngen omkring Rønne Havn, er i forhold til analysen fra 2008 steget med 21 procent og står i 2022 for en total omsætning på DKK 5 mia., og medfører en værdiskabelse på DKK 1,6 mia.

”Analysen viser den betydning, havnen har for at skabe vækst og udvikling på Bornholm. Den understreger samtidig behovet for til stadighed at have en moderne og tidssvarende erhvervshavn, og den effekt havnen og dens aktiviteter har på det bornholmske samfund. Ifølge undersøgelsen har erhvervsklyngen en effekt på beskatningsgrundlaget på næsten DKK en halv mia. eller knap 30 procent af øens skattegrundlag. På havnen ved vi godt, at vi kun kan lykkes med at skabe vækst og udvikling, hvis virksomhederne på øen også griber de muligheder, som bliver skabt. Vi oplever dog en stor interesse og opmærksomhed omkring de muligheder, vi skaber som havn, og jeg vil godt sige tak for et godt samarbejde,” siger Lars Nordahl Lemvigh.

Baggrund om analysen

Analysen er baseret på information fra virksomheder, som er beliggende på Rønne Havn, i havnens nærhed, eller på anden måde er afhængig af havnen og indfanger dermed den økonomiske aktivitet blandt havnens kunder, brugere og virksomheder beliggende på havnen.

Analysen er også en vurdering af Rønne Havns økonomiske betydning i forhold til Bornholms Regionskommune. For at sikre en konsolideret beskrivelse af værdikæder og økonomiske dynamikker på Rønne Havn er der gennemført 10 dybdegående interviews med relevante virksomheder, der anvender havnen.

Analysen bygger på en anerkendt økonomisk model og metode, som GEMBA gennem tiden har anvendt på mere end 40 danske og norske havne.