Rønne Havn

Vis menu

EU-finansieret undersøgelse tegner vejen for lokal Power-to-X-produktion af grønne brændstoffer på Bornholm

Der er basis for at producere grønne brændstoffer på Bornholm. Det konkluderer en EU-støttet rapport, som i det sidste år har undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm.

En EU-støttet rapport har i det sidste år undersøgt muligheden for lokal Power-to-X-produktion af grøn energi på Bornholm. Bag undersøgelsen står en arbejdsgruppe ledet af Rønne Havn A/S og en række lokale og nationale aktører bl.a. Bornholms Regionskommune, Rambøll, Topsoe, Ørsted, BEOF og DTU.

Undersøgelsen har haft som formål at undersøge grundlaget for en produktion af grønne brændstoffer på Bornholm. Produktion af Power-to-X brændstoffer er blevet relevant i forbindelse med etableringen af ​​Energiøen Bornholm, hvor der vil blive opsat minimum tre GW havvind, samt etableret energiforbindelser til Sjælland og Tyskland.

Et Power-to-X-projekt kan være med til at øge værdien af ​​den nye energiø og understøtte de politiske målsætninger om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 og udbygning af Power-to-X-projekter i Danmark.

Hovedkonlusionerne i Power-to-X-rapporten er bl.a.

  1. Power-to-x produktion på Bornholm er mulig i forbindelse med etableringen af energiøen
  2. Der er rigeligt med spildevand til rådighed på Bornholm, selv til et stort Power-to-x-anlæg. Hverken grundvand eller havvand vil derfor være nødvendigt at anvende i en evt. Power-to-X-proces
  3. Der er et marked for grønne brændstoffer lokalt, ligesom det er forventeligt at der vil være et hurtigt voksende marked til skibstrafikken
  4. Der er muligheder for at lave sektorkobling og udnytte spildvarme fra et Power-to-X anlæg til fjernvarme
  5. Spildvarme fra et Power-to-X-anlæg kan også udnyttes til nye erhverv på Bornholm
  6. Oxygen fra et Power-to-X-anlæg kan bruges til at rense vores spildevand gennem fx symbiose mellem spildevand og Power-to-X-produktion
  7. Et Power-to-X-anlæg kan hjælpe med at balancere energisystemet

Undersøgelsen kommer ikke med konkrete forslag til placering af et Power-to-X-anlæg, men har udarbejdet en guideline til potentielle udviklere med input omkring placering af et evt. Power-to-X-anlæg på Bornholm.

Som en del af undersøgelsen er der blevet lavet et roadmap eller arbejdsprogram for, hvordan et Power-to-X-anlæg kan etableres. Den viden vil nu blive gjort frit tilgængelig ligesom andre af undersøgelsens konklusioner.

Projektet har set på produktion af ammoniak og hydrogen, men vil i de kommende måneder også undersøge om det også er muligt at etablere en produktion af metanol, som er det grønne brændstof som mange skibe begynder at sejle på.

Projektet er udført i partnerskab med Ørsted Hydrogen Holding, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Drivers, Rambøll, Bornholms Energi & Forsyning, Bornholms Kommune, DTU Management, DTU Vind- og Energisystemer og Gate 21.