Rønne Havn

Vis menu

Rønne Havn A/S med rekordomsætning og et resultat betydeligt over det forventede

I et år 2023 med stadig øget aktivitetsniveau leverede Rønne Havn A/S vækst i flere af havnens forretningsområder. Med resultatet styrker Rønne Havn udvikling og omstilling på Bornholm og i Danmark, og for vores naboer i Østersøen.

Rønne Havn er hele Bornholms forsyningshavn, og den rolle forpligter til at være værdiskaber for Bornholm og det bornholmske samfund. Havnens udvikling og fremtidssikring er afgørende for øens fortsatte eksistens og udvikling, og tillige for Danmarks position i regionen.

”Vi er meget taknemmelige for opbakningen og støtten fra det bornholmske erhvervsliv, men også fra vores kunder og tætte samarbejdspartnere. Med havnens udvikling i de senere år har vi styrket vores arbejde som forudsætningsskaber for vækst og udvikling på Bornholm. Det understøtter samtidig vores langsigtede målsætning om at udvikle en moderne og tidssvarende erhvervshavn, der skaber økonomisk vækst og aktivitet på Bornholm til gavn for samfundet, erhvervslivet og øens kommende generationer,” siger Jess Persson, formand for bestyrelsen i Rønne Havn A/S.

Samlet set kom Rønne Havn A/S i 2023 ud med en rekord nettoomsætning på 126 mio. kr. Årets resultat landede med et overskud på 35 mio. kr., og blev et resultat betydeligt over det forventede. Årets nettoomsætning steg dermed for 8. år i træk og er selskabets største omsætning nogensinde. Resultatet anses af bestyrelsen for ”tilfredsstillende”.

”Vi har gennem året styrket vores position som hele Bornholms havn og som vækstmotor for udvikling af øen. Derfor har vi også i løbet af året fortsat den nødvendige fremtidssikring af havnen, hvor vi bl.a. tilvejebringer nye kajer, foretager udvidelse af projektarealer, forbedrer besejlingsforholdene samt viderefører klimasikringen af havnen. Vi har tillige i slutningen af året gennemført en organisatorisk og ledelsesmæssig justering for også at sikre en stærk forretningsmæssig og kommerciel tilgang, og for at holde fokus på sikker drift og kapacitetsstyring. Vi er dermed både som havn og organisation styrket til de kommende års yderligere vækst og udvikling,” siger Lars Nordahl, adm. direktør i Rønne Havn.

I 2023 indgik Rønne Havn en aftale med entreprenøren MT Højgaard Danmark som skal stå for opbygningen af de næste faser af fremtidssikringen af havnen. Arbejdet med den fremtidssikring af havnen forventes endelig færdigt i 2025. Finansieringen af de store investeringer i fremtidssikringen sker på kommercielle vilkår med både realkredit- og banklån.

Projektarealerne i Sydhavnen er i årets løb blevet udlejet mere end forudset, og det har også været til glæde for mange af de lokale virksomheder. Interessen for at anvende Rønne Havn som installations- og udskibningshavn er stærkt stigende. På nuværende tidspunkt sikrer en kontinuerlig ordreportefølje på mere end 6 GigaWatt offshore-projekter aktiviteter i de kommende år. Flere af de lokale virksomheder på Bornholm får opgaver som underleverandører til offshoreprojekterne, ligesom nye virksomheder udefra etablerer sig på Bornholm.

Der har gennem året været en fortsat udvikling i passagertrafikken til øen, og der har været en pæn vækst i antallet af rejsende og turister, som kommer til og fra Bornholm både som passagerer på færgerne og gæster på et af de krydstogtsskibe, der anløber havnen. Anløb af krydstogtsskibe skaber udover omsætning på havnen, også en øget omsætning på øen i form af øget aktivitet for busser og guider, og muligheder for større omsætning i detailbutikker, restauranter, attraktioner og seværdigheder.

Bulk-forretningen udgør et vigtigt forretningsområde og er ikke bare en del af fundamentet for havnen, men også for øens erhvervsdrivende og landmænd. Havnen ser ind i en fremtid, hvor der vil blive arbejdet på at øge mængden af tørlast til øen.

Havnen var i 2023 en del af en EU-støttet undersøgelse, der så på muligheden for lokal Power-to-X produktion af grønne brændstoffer. Rapporten konkluderer, at produktionen af grønne brændstoffer er mulig samt at der er et marked for grønne brændstoffer lokalt, ligesom det er forventeligt, at der vil være et hurtigt voksende marked til skibstrafikken. Rønne Havn arbejder sammen med en række samarbejdspartnere på at etablere en grøn bunkerhub i Østersøen.

Rønne Havn forventer i 2024 en stigning i omsætning i forhold til 2023. Årsresultatet for 2024 forventes at blive forbedret i forhold til 2023 med et forventet resultat i 2024 på i størrelsesordenen 40 mio. kr., hvor selskabets investeringer i en fremtidssikring af havnen og forretningsmæssige dispositioner forventes yderligere at slå igennem.

Rønne Havn har gennem 2023 fortsat, og øget sin støtte, til projekter og initiativer på Bornholm. Det omfatter bl.a. samarbejde med og støtte til forskellige lokale projekter og initiativer som Destination Bornholm, Business Center Bornholm, Folkemødet, Bornholms Kulturuge, Bornholms Træbådelaug, Bornholms Mosteri, Tilflytterservice Bornholm, Barnets Blå hus samt skibet Mester af Rønne. Gennem støtte til projektet Østersølab arbejder Rønne Havn desuden på at skabe et maritimt fællesskab og samarbejde, der skal bidrage til genopretning af havmiljøet i Østersøen.

Rønne Havn A/S afholder generalforsamling den 30. april, 2024.