Rønne Havn

Vis menu

At tage samfundsansvar er en naturlig del af vores måde at drive havn på, og ved at lytte til og samarbejde med vores interessenter, gør vi vores bedste for at levere den bedste og mest fleksible service og skabe rammer for vækst i samfundet.

Vi mener, at den langsigtede succes for vores virksomhed afhænger af balancen mellem sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af vores forretning og at vores kunder oplever at få en professionel og god service ved at vælge os som samarbejdspartner, og her er QHSE-arbejdet et vigtigt element til at sikre dette.

Vi er certificeret i 4 standarder: Kvalitet (9001:2015), arbejdsmiljø (45001:2018), miljø (14001:2015) og CSR (49001:2011)

Ved at inddrage elementerne kvalitet (Q), arbejdsmiljø (H), sikkerhed (S) og miljø (E) i vores politikker og samarbejdsgrundlag, ønsker vi at sikre et grundlag for en kvalitetsbevidst og sund virksomhedskultur i alle vores processer, samtidig med at vi igennem miljøbevidsthed kontinuerligt arbejder på at minimere miljøpåvirkninger.

Vi ønsker at tage ansvar, og igennem vores CSR-arbejde har vi fokus på, hvordan vores virksomhed kan bidrage til lokalsamfundet, ligesom vi har valgt at støtte op om FN's Global Compact og de 17 verdensmål.

Rønne Havn A/S er certificeret i 4 standarder

En gang årligt bliver Rønne Havn A/S auditeret af DNV, mhp. at tjekke om virksomheden fortsat lever op til de gældende krav.

Rønne Havn A/S samarbejder med Feicon ApS vedr. løbende optimering af ledelsessystemerne.

Seneste auditering: Maj 2021